Hvor kan IoT skabe værdi?

Hvor kan IoT skabe værdi?

Internet of Things. Find inspiration blandt forskellige løsninger herunder. Kun fantasien sætter grænser for hvor IoT kan skabe værdi, spare ressourcer og optimere forretningsgange i din virksomhed.

Internet of Things. Find inspiration blandt forskellige løsninger herunder. Kun fantasien sætter grænser for hvor IoT kan skabe værdi, spare ressourcer og optimere forretningsgange i din virksomhed.

Se de nyeste IoT-cases


IoT gør affaldshåndtering mere effektiv

Bygninger gøres intelligente med IoT


TELIA OG FRELSENS HÆR GÅR SAMMEN OM AT ELIMINERE TØJSPILD

TELIA OG FRELSENS HÆR GÅR SAMMEN OM AT ELIMINERE TØJSPILD

Bygninger

Bygninger

Overvågning samt kontrol af lys, temperatur, luftfugtighed osv. Men også ressourceplanlægning af f.eks. rengøring, som eksempelvis kan ske efter, hvor mange gange døren har været åbnet/lukket –  eller hvor mange, der er gået ind via adgangskontrol.

Byer

Byer

Overvågning af trafikken for at optimere i forhold til f.eks. spidsbelastning, myldretid eller events, som kan overbelaste bestemte områder. Overvågning af trafiksignaler og intelligent parkering, som anviser ledige p-pladser.

Transport og logistik

Transport og logistik

Indbrudssikring, overvågning af præcis placering og rute for varer samt temperaturstyring i containere og optimering - særligt ved transport af temperaturfølsomme varer.

Landbrug

Landbrug

Overvågning og tracking af f.eks. kvæg, status på foderbeholdning og overvågning af temperatur i stalde. At kvalitetssikre landbrugsjord er ofte tidskrævende, da store områder skal overvåges – og ved at overvåge f.eks. fugtigheden i jorden og temperaturen kan man optimere landbrugsproduktionen.

Detail

Detail

Overvågning af f.eks. temperaturen i køleanlæg og til at måle gennemstrømning af kunder til planlægning af rengøring og personale.

EnerGisektor

EnerGisektor

Overvågning af performance på vindmøller, som ofte er placeret med store afstande eller på vand, hvilket besværliggør on-site inspektioner.

Hvordan kan IoT-teknologi skabe mere værdi?

Hvordan kan IoT-teknologi skabe mere værdi?

KLAR TIL EN SNAK MED VORES IOT-EKSPERTER?

KLAR TIL EN SNAK MED VORES IOT-EKSPERTER?

Tag en uforpligtende snak med os om, hvordan IoT kan skabe værdi i din virksomhed.

Tag en uforpligtende snak med os om, hvordan IoT kan skabe værdi i din virksomhed.

Tal med en IoT-rådgiver, udfyld herunder