Telia Crowd Insights

Telia Crowd Insights

SCANDIC FORBEDREDE SIN MARKEDSFORSTÅELSE VED BRUG AF CROWD INSIGHTS

Scandic fandt ud af, hvordan de bedre kunne målrette deres salgs- og marketingressourcer ved at kombinere Telia Crowd Insights med deres egne
kundedata. På denne måde mener virksomheden, at den kan forbedre besøgstallet på sine hoteller.

“Vi havde behov for at forstå,  hvordan vi bedre kunne nå potentielle kunder og øge kapacitetsudnyttelsen på vores hoteller. Telia Crowd Insights
virkede som en effektiv måde, hvorpå vi kunne opnå data om menneskers bevægelse, og vi besluttede at give det et forsøg i Tampere-regionen,” siger Christian Borg, Commercial Director for Finland hos Scandic Hotels-koncernen. Ud over Finland driver Scandic virksomheder i fem andre lande. Kæden har fem hoteller i Tampere. Telia Crowd Insights er baseret på anonyme lokationsdata fra mobilnetværket og kan bruges til at  indsamle omfattende oplysninger om menneskers bevægelse. Tampere-pilotprojektet, som blev igangsat i efteråret 2018 af Scandic og Telia, søgte at besvare bl.a. følgende spørgsmål:

  • Hvor mange gæster ankommer udenbys fra og overnatter i Tampere, og i hvilke områder af byen bor de?
  • Hvor kommer folk fra, og hvor tilbringer de dagene i Tampere?

For at finde svarene blev den store mængde data, der blev produceret af mobilnetværkene, filtreret, hvorefter de data, der var vigtige for Scandic, blev vist i Crowd Insights-brugergrænsefladen.

 

De sande svar opnås ved at kombinere data

Man fandt hurtigt ud af, at de bedste resultater opnås, når Crowd Insights-dataene samkøres med de oplysninger, som Scandic indsamlede om sine kunder. “Vi fik et meget klart billede af det uudnyttede kundepotentiale, da vi samkørte vores data for at se, hvor mange mennesker der boede uden for vores hotel, men inden for området,” forklarer Christian Borg.
Petri Seppänen, Head of Sales and Business Development for Data Insights i Finland, er ansvarlig for Scandic-pilotprojektet. Han bekræfter, at man ofte opnår de bedste resultater ved at samkøre data. “Der findes en enorm mængde tilgængelige data, men de fleste er komplet ubrugelige for kunden. Man skal kunne udskille den væsentlige del fra den store masse. Efter samkøring med andre datasæt kan resultaterne være meget mere værdifulde. Vi hjælper vores kunder med både at indsamle dataene og raffinere dem.”

 

 

Større fokus på ressourcer

Ifølge Borg blev Tampere Crowd Insights-pilotprojektet gennemført med succes og lovende resultater. “Efter identifikation af kundepotentialet kan vi f.eks. bedre målrette marketing- og salgsforanstaltninger. Vi har nu en bedre forståelse af konkurrencesituationen
i Tampere,” forklarer Christian Borg. Borg ser Crowd Insights’ tilpassede brugergrænseflade som en fordel. “Tjenesten gør det muligt
for os at vise netop de rette data og tilpasse visningerne efter vores behov.” Telia anser også den visuelle og tilpassede brugergrænseflade
for at være en vigtig del i udviklingen af tjenesten. “Vi kan levere dataene til virksomheder, men de personer, der bedst ved, hvordan de skal bruge dem, er medarbejderne hos vores kunder. Derfor er det vigtigt, at dataene foreligger i et forståeligt og brugbart format,” siger Petri Seppänen. Efter det vellykkede pilotprojekt overvejer Telia og Scandic yderligere brug af Crowd Insights. “Vores forretning ville i den grad få gavn af indsigten, der er skaleret til at dække hele landet,” konkluderer Christian Borg. 

 

Udfordringen

Scandic ønskede at opnå en bedre forståelse af sit kundepotentiale, så salgs- og marketingressourcer kunne bruges mere fornuftigt og til at forbedre hotellernes belægningsgrad. 


Løsningen

Telia Crowd Insights blev testet i Tampere. Mobilnetværksdataene om menneskers bevægelse blev samkørt med Scandics egne kundedata. 

 

Fordelene 

Scandic fik et nøjagtigt billede af sit kundepotentiale i Tampere og kunne målrette sine ressourcer bedre.

Læs mere om Crowd Insight

Læs mere om Crowd Insight

Din hjælp til at træffe datadrevne beslutninger om alt fra byplanlægning og trafikstyring til afholdelse af events.

Din hjælp til at træffe datadrevne beslutninger om alt fra byplanlægning og trafikstyring til afholdelse af events.

Læs mere

HØR MERE OM CROWD INSIGHTs