Telia Crowd Insights

Telia Crowd Insights

BYEN TAMPERE GIVER BEGIVENHEDER ET BOOST VED HJÆLP AF DATAINDSIGT

Begivenheder og oplevelser er vigtige for succesrige byer som f.eks. Tampere, hvor der sælges næsten 5 millioner billetter til diverse begivenheder hvert år. Ved hjælp af Telias datatjeneste for menneskemængders bevægelse, City Vitality Insights, vil Tampere løbende få opdaterede informationer om vitaliteten i bykernen og de menneskemængder, der færdes der.

Tampere er den tredjestørste by i Finland, som ligger smukt placeret mellem to søer. Byen har en langsigtet vision om at være den mest attraktive by med hensyn til oplevelser i Norden – og at blive Europas kulturhovedstad i 2026. Tampere ved, hvor vigtige begivenheder
er for fællesskabsfølelsen, den regionale økonomi og forbedringen af byens image, og byen har opstillet langsigtede mål for sine
begivenhedsaktiviteter samt lavet foranstaltninger for at understøtte disse. “Vi igangsatte et pilotprojekt med Telias City Vitality Insightstjeneste
sidste år, fordi vi ønskede en objektiv, faktabaseret løsning til analyse og måling af besøgende ved en begivenhed i centrum af Tampere,” siger projektleder Markus Joonas, som er ansvarlig for udvikling af begivenheder i Tampere.

Han forklarer, hvorfor Tampere ønskede at prøve en ny metode: “Vores tidligere målemetode var ikke pålidelig, og estimaterne varierede meget. Tidligere undersøgte vi effekten af individuelle begivenheder uden noget sammenligningsgrundlag eller pålidelige data.” 

Med Telias tjeneste kan Tampere få oplysninger om tendenser på længere sigt og sammenligne data historisk og fremadrettet. “City Vitality Insights er en af de vigtige nye informationskilder, som vi bruger, ud over statistik og data for hotelovernatninger. Alle disse giver os  tilsammen et generelt billede af effekten af begivenheder i Tampere,” forklarer Markus Joonas. 

Anonymiserede data 

City Vitality Insights er en tjeneste, der er beregnet til beslutningstagere, byplanlæggere og arrangører af begivenheder. Den tilbyder forskellige og løbende opdaterede data om aktiviteterne i bykernen og de menneskemængder, der samles der. Disse oplysninger omfatter også data om, hvor de besøgende kommer fra. “Tjenesten er baseret på data fra Telias mobilnetværk, som er blevet behandlet på en sådan måde, at de er blevet  anonymiseret og samlet, så det er umuligt at identificere enkelte brugere ud fra dataene,” siger Petri Seppänen, som er ansvarlig for Telia Data Insights’ salgs- og forretningsudvikling. City Vitality Insights betjener flere sektorer inden for byudvikling og gør det for eksempel muligt for byer at sammenligne effekten af diverse begivenheder, finde områder til byudvikling, identificere profiler for besøgende og målrette og måle byens marketingindsats, forklarer Petri Seppänen. 

Nyttig til byudvikling 

Tampere bruger oplysningerne fra Telias tjeneste til marketing, trafikplanlægning og udvikling af begivenheder. “At deltage i en begivenhed er altid summen af mange faktorer, og det er de besøgendes generelle oplevelse, som vi gerne vil vide mere om for at kunne gøre vores begivenheder endnu bedre. Når alt kommer til alt, deltager folk jo ofte i begivenheder efter anbefaling,” siger Markus Joonas og fortsætter: “Derudover giver City Vitality Insights os nye muligheder for at udvikle mere miljøvenlige begivenheder, løsninger og tjenester, der kører mere gnidningsløst.”

Læs mere om Crowd Insight

Læs mere om Crowd Insight

Din hjælp til at træffe datadrevne beslutninger om alt fra byplanlægning og trafikstyring til afholdelse af events.

Din hjælp til at træffe datadrevne beslutninger om alt fra byplanlægning og trafikstyring til afholdelse af events.

Læs mere

HØR MERE OM CROWD INSIGHTs