Overdragelse

Overdragelse

Sådan laver du en overdragelse

Sådan laver du en overdragelse

Det er muligt at foretage fire former for overdragelse:


Overdragelse

 

Download skema til overdragelse af mobilnumre

Udfyld denne formular

Overdragelse af telefonnumre dækker

 • Overdragelse fra privat til privat
 • Overdragelse fra firma til privat *
 • Overdragelse fra privat til firma
 • Overdragelse fra firma til firma

* Bemærk, at der kan ikke overdrages indenfor bindingsperioden.

Du hæfter for Telia-aftalen, abonnementet og forbruget, indtil den nye kunde er oprettet hos Telia og kontraktoverdragelsen har fundet sted. Er du som eksisterende kunde stadigvæk bundet af dit abonnement, vil den nye kunde overtage resten af bindingsperioden.

Hvad koster det?

Overdragelse koster 100 kr. inkl. moms og betales af den nye ejer på første faktura.

Hvordan gør du?

Hvis du ønsker at overdrage dit telefonnummer til en anden, skal du udfylde en overdragelsesblanket.

 1. Tryk på "Lav PDF til udskrift" og print
 2. Både du og den nye ejer skal underskrive blanketten
 3. Tag en kopi til dig selv og den nye ejer
 4. Send den udfyldte blanket til:

Att.: Activation
Holmbladsgade 139
DK-2300 København S

E-mail, erhverv: mobilerhverv@telia.dk
Fax, erhverv: 82 33 51 33

Generelt
Det tager op til 30 hverdage at få foretaget en overdragelse. Mobilaftaler og kreditaftaler kan ikke overdrages og forfalden gæld til Telia skal være betalt, før der kan overdrages/overtages.

Ved konkurs/ betalingsstandsning skal du huske at sende et brev fra kurator. Brevet skal bekræfte, at dette nummer kan overdrages til den specifikke person eller virksomhed, indeholde kuratorstempel og underskrift på overdragelsesskemaet.

Overdragelse af bredbånd 

 

Download skemaet her

 1. Download og udfyld skema, enten i hånden eller elektronisk
 2. Send skemaet til sohobredbaand@telia.dk - skriv "Overdragelse" i emnefeltet
 3. Alternativt sendes skemaet til:

Telia Danmark A/S
Holmbladsgade 139
DK-2300 København S
ATT: SoHo Backoffice

Erhverv

Hvis tegningsberettigede ikke kan slås op på nogen af de offentlige systemer, skal seneste referater og regnskaber vedlægges sammen med overdragelserne. Det kan være aktuelt ved foreninger, fonde mv.

Hvis overdragelserne er til offentlige myndigheder f.eks. kommuner, regioner, skoler mv. skal forvalter med titel skrive under på skemaet.

Er der kommet andre tegningsberettigede til firmaet eller foreningen, er det din pligt at melde det til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.