PABX bedrageri

PABX bedrageri

Hvordan ved jeg, om jeg har været udsat for bedrageri?

Hvis din PABX har en telefonsvarer og servicen DISA er aktiveret, er der potentiel risiko for bedrageri. Et ekstraordinært stort forbrug, oftest på opkald til udlandet (kan også være nationale kald), kan være tegn på bedrageri. En anden indikation kan være kunder, som ringer direkte til en medarbejder via omstillingsanlægget og konstant får en optaget linje. Eller hvor en medarbejder prøver at ringe ud og linjen ligeledes konstant er optaget.

Hvordan kan jeg beskytte mig mod PABX bedrageri?

Deaktiver servicen DISA, hvis den ikke er nødvendig. Få servicen DISA konfigureret korrekt via din leverandør eller via det firma, som servicerer dit omstillingsanlæg, medmindre du selv har mulighed for det. Få tjekket og gennemgået dit omstillingsanlæg af din leverandør eller af det firma, som servicerer dit anlæg med fokus på bedrageri. Vær opmærksom på, at det ofte er en ekstra service og forbundet med ekstraomkostninger.

Hvis dit omstillingsanlæg automatisk kan logge kaldene på anlægget, så aktiver denne funktion. Logningen kan være med til at identificere hvilke lokalnumre, som misbruges og måske afsløre kilden til misbruget. Gennemgå log-rapporten jævnligt og se efter kald til samme nummer oftest af kort varighed. Det kan være en indikation på bedrageri.

PIN-koder i forbindelse med telefonsvarer, DISA og services på omstillingsanlægget bør løbende ændres. Hvis der er brug for service på PABX udefra (remote) så lav det som en 'call-back' løsning.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er blevet udsat for PABX bedrageri?

PABX bedrageri er en kriminel handling og skal altid meldes til Politiet. Som teleselskab vil vi også meget gerne have information om et eventuelt PABX bedrageri. Information sendes til fraud@net.telia.dk