Spørgsmål og svar om Telemøde

Spørgsmål og svar om Telemøde

Bestil Telemøde ved at udfylde og sende skemaet på bestillingssiden.

Webmøder kan have op til 125 deltagere, mens telefonmøder kan have op til 300 deltagere.

Som mødearrangør indkalder du via "GlobalMeet Toolbar", som du først skal have installeret.

Som mødedeltager er det nemmest for dig at blive ringet op ved at klikke på "Connect Me" i mødearrangørens udsendte mødeindkaldelse. Alternativt kan du ringe ind til mødet via det lokale telefonnummer, der fremgår af mødeindkaldelsen.

Mødearrangøren (kontoejeren) betaler for samtlige deltagere i mødet. Hvis deltagerne ringer ind via nationale telefonnumre, betaler deltagerne selv for den nationale del af deres opkald. Mødearrangøren betaler for den internationale del af mødedeltagernes opkald jf. pristabel under "Priser" samt for alle mødedeltageres eventuelle webforbrug.

Ja, som mødearrangør kan du optage både Web og Audio på mødet. Efter mødet kan optagelsen downloades som en fil, der automatisk bliver gemt i dit filbibliotek.

Ja, Telemøde Web har en masse nyttige features herunder "Screen share". Aktivér funktionen ved at klikke på mødeportalens toolbar. Som mødearrangør kan du også give en deltager lov til at dele sin skærm under et møde, hvilket forudsætter installation af "GlobalMeet Screen Share".

Der findes en række *-kommandoer, som du kan styre via din telefon.

Under mødet kan du altid (24/7) få hjælp fra PGi's engelsktalende supportfunktion ved at taste *0 på din telefon.