Generelle betingelser til Erhverv 2016 til og med 3. april 2017