Cloud-løsninger til intern kommunikation

Cloud-løsninger til intern kommunikation

Styrk den interne kommunikation i virksomheden med cloudbaseredede løsninger, som forbedrer kundedialog, samarbejde og altid er ved hånden. 

Styrk den interne kommunikation i virksomheden med cloudbaseredede løsninger, som forbedrer kundedialog, samarbejde og altid er ved hånden. 

Andre IT-løsninger fra Telia Erhverv


Cloudbaserede kommunikationsløsninger

Unified communication, IP telefoni, kontaktcenter i skyen - kært barn har mange navne, men fællesbetegnelsen for dem alle er "Cloudbaserede kommunikationsløsninger". 

En cloud-løsning forbedrer intern og ekstern kommunikation:

  • Nemmere og hurtigere omstilling af opkald til de relevante medarbejdere
  • Bedre overblik over ledige medarbejdere, når kunder ringer
  • Nemmere håndtering af henvendelser fra øvrige kanaler som chat og sms
  • Email- og dokumenthåndtering i én cloudløsning, så alt er samlet på ét sted
  • Omstilling på farten via en app på smartphones
  • Bedre og mere effektiv dialog på tværs af afdelingens medarbejdere
  • Større gennemsigtighed på tværs af virksomheden om kundens oplevelser

En cloudbaseret kommunikationsløsning fra Telia Erhverv skabe større enkelhed i den kunderettede kommunikation samtidig med, at den interne kommunikation forbedres. I får det fulde overblik over tilgængelige ressourcer hurtigt, enkelt og effektivt ved alle kundehenvendelser. Er du ofte på farten og kører mellem kunder kan du med Touchpoint-appen med det samme se og omstille til en ledig medarbejdere, når en kunde ringer. Og med CallGuide ved I præcis, hvilke beskeder I får via fx SMS, Facebook eller over email samtidig, så ingen kommunikaiton går tabt fra kundens side. Når I samler al kommunikation ét sted, ved I altid, hvor I skal lede efter opdateret kunderettet data.

Saml kundedialogen ét sted

Også internt i virksomheden kan en integreret og samlet cloudløsning give fordele på både kort og lang sigt. Når kundedialogen samles på ét sted, bliver samarbejde og processer forbedret internt, fordi alle relevante touchpoints er dækket på samme platform og opdateret kundeinformation altid er tilgængelig direkte i skyen.