Hvor kan IoT skabe værdi?

Hvor kan IoT skabe værdi?

Internet of Things. Find inspiration blandt forskellige løsninger herunder. Kun fantasien sætter grænser for hvor IoT kan skabe værdi, spare ressourcer og optimere forretningsgange i din virksomhed.

Internet of Things. Find inspiration blandt forskellige løsninger herunder. Kun fantasien sætter grænser for hvor IoT kan skabe værdi, spare ressourcer og optimere forretningsgange i din virksomhed.

Intelligente bygninger

Intelligente bygninger

Overvågning samt kontrol af lys, temperatur, luftfugtighed osv. Men også ressourceplanlægning af eks. rengøring, som kan planlægges efter hvor mange gange eks. døren har været åbnet/lukket eller hvor mange der er gået ind eks. via adgangskontrol.

Smarte byer

Smarte byer

Overvågning af trafikken for at optimere ifht. eks. spidsbelastning, myldretid eller events som kan overbelaste bestemte områder. Overvågning af trafiksignaler, intelligent parkering som anviser ledige p-pladser 

Transport og logistik

Transport og logistik

Overvågning af præcis placering og rute for varer, temperatur i containere - optimering især ved transport af temperaturfølsommer varer og indbrudssikring.

Landbrug

Landbrug

Overvågning og tracking af eks. kvæg, status på foderbeholdning og overvågning af temperatur i stalde. At kvalitetssikre landbrugsjord er ofte tidskrævende da det er store områder der skal overvåges. Ved at overvåge eks. fugtigheden i jorden og temperaturen kan man optimere landbrugsproduktionen.

Detail

Detail

Overvågning af temperaturen i køleanlæg, betalingsanlæg og til at måle gennemstrømning af kunder til planlægning af rengøring.

Enerisektor

Enerisektor

Overvågning af performance på vindmøller, som ofte er placeret med store afstande eller på vand, hvilket besværgeliggører on-site inspektioner.