Ekstra tryghed med Telia Forsikring

Ekstra tryghed med Telia Forsikring

For dig og dine medarbejdere.

For dig og dine medarbejdere.

3 hurtige om Telia Forsikring


Hvordan får jeg Telia Forsikring?

Hvordan får jeg Telia Forsikring?

Når du bestiller et abonnement hos Telia Erhverv kan du vælge forsikring som en del af dine valgfri services. 

Ønsker du at tilkøbe forsikring til dit abonnement skal du kontakte Kundeservice Telia Erhverv på telefon 80 40 40 30.

Hvad dækker Telia Forsikring?

Hvad dækker Telia Forsikring?

Telia Forsikring dækker 1 skade pr. år regnet fra forsikringens ikraftstrædelsesdato.

Når du bestiller Telia Forsikring til dit abonnement er udgiften til reperation af enheden dækket. Hvis reperation ikke er mulig, erstatter vi den din telefon med en tilsvarende - hvis dette ikke er muligt erstatter vi din telefon med en, der så så vidt muligt er fra samme mærke og har tilsvarende specifikationer.

Hvad koster Telia Forsikring?

Hvad koster Telia Forsikring?

Telia Forsikring koster 0,- kr., hvis du vælger den som en valgfri service i dit erhvervsabonnement. 

 

Ønsker du Telia Forsikring som et tilkøb til dit eksisterende abonnement koster det 99,- kr. pr. måned pr. bruger

ekskl. moms. 

Når uheldet er ude er det rart at have en forsikring...


Telia Forsikring er en ekstra sikkerhed for dig og dine medarbejdere. Med Telia Forsikring er telefoner og tablets dækket mod pludselige og uventede skader som fx skærmbrud og væskeskader, uanset hvor i verden I befinder jer.

TELIA forsikring dækker:

 • Pludselig og uventet skade opstået pga. en udefrakommende begivenhed knyttet til et skades tidspunkt (Fx. skærmbrud og væskeskade)
 • I hele verden
 • Én skade pr. år.


TELIA forsikring dækker ikke:

 • Tyveri/tab
 • Ekstraudstyr
 • Kosmetiske skader der ikke påvirker funktionalitet i væsentlig grad.

Obs: Telia Forsikring kan ikke vælges til bærbare computere.

Flere spørgsmål til Telia Forsikring


Mobil- og Tablet Forsikring gælder alene, når du køber en mobiltelefon eller tablet hos Telia, og du samtidig opretter et gyldigt Telia-abonnement. Derudover skal abonnement og forsikring være gyldige og aktive på skadestidspunktet.

Din telefon og tablet er dækket mod pludselig og uventet skade opstået som følge af en udefrakommende begivenhed. Skaden skal være knyttet til skadestidspunktet. 

Forsikringen dækker udgiften til reperation af din telefon. Hvis reperation ikke er mulig, erstattes den med en tilsvarende telefon uden hensyn til farver og specielle udgaver. Hvis det ikke er muligt for os at levere en tilsvarende enhed erstatter Telia den så vidt muligt med en enhed af samme mærke med de samme tekniske specifikationer, så godt det er muligt. 

For hver skade skal der betales en selvrisiko, der er som følger:

Pris inkl. moms Selvrisiko
Kr. 0 - 2500 Kr. 350
Kr. 2501 - 9000 Kr. 400

Selvrisikobeløbet vil blive opkrævet den sikrede direkte og forsikringen dækker 1 skade pr. år regnet fra ikrafttrædelsesdatoen. 

"Sikrede" er den person, hvis navn fremgår af certifikatet/købsaftalen, og som har et aktivt Telia-abonnement og aktiv Telia Forsikring samt kan dokumentere købet af telefon eller tablet.

Telia Forsikring er tegnet igennem Gjensidige Forsikring, A.C Meyers Vænge 9, 2450 København SV. 

Telia Forsikring dækker skader på telefon eller tablet i hele verden, så længe du på skadestidspunktet har været forsikret, mens du har opholdt dig i udlandet og din telefon eller tablet er blevet beskadiget. Når du er kommet hjem, arrangeres reperationen ved at tage kontakt til Telia. 

Telia Forsikring træder i kraft samme dato som står opgivet på købet/certifikatet/købsaftalen og fortsætter indtil den opsiges. 

For Telia-abonnementer med inkluderet forsikring

Forsikringen bliver automatisk opsagt på det tidspunkt, hvor du skifter til et abonnement uden forsikring inkluderet som en valgfri service, og du samtidig vælger ikke at beholder forsikringen som tillægsservice.

 

Telia-abonnement med forsikring som tilvalg:

Forsikringen kan opsiges på ethvert tidspunkt. Varslet skal være 30 dage og henvendelsen skal være rettet direkte til Telia. 

 

Forsikringgivers opsigelse:

Forsikringsgiver (Telia) kan på ethvert tidspunkt opsige forsikringen ved at sende et skriftligt varsel på 30 dage til udløbet af en måned. Hvis du ikke betaler præmien rettidigt er forsikringsgiver (Telia) berettiget til at opsige forsikringen i overensstemmelse med reglerne i forsikringsaftalelovens 12-17.

Ved skade skal du hurtigst muligt gå til telia.dk/forsikring, hvor du kan anmelde skaden via linket i teksten. Fristen for at anmelde skaden er i henhold til gældende lovgivning. 

Som forsikringstager skal du kunne fremvise dokumentation for købet af telefonen eller den tablet, der er blevet beskadiget samt papir på, at du har købt forsikringen hos Telia. 

Det er kun reperatører, som er godkendt af Telia/Gjensidige Forsikring, som du må bruge til reperation af din telefon eller tablet. Er din skade ikke dækket af forsikringen vil omkostningerne i forbindelse med undersøgelse af enheden skulle betales af den, der har tegnet forsikringen. 

Telia Forsikring dækker IKKE:

 • Ekstraudstyr, fx oplader, genopladelige batterier og høretelefoner
 • Elektronisk eller mekaniske fejl i enheden (funktionsfejl)
 • Skade forårsaget af uatoriseret indgreb, modifikationer eller brug af enheden, som er i strid med producentens instruktioner for at garantien stadig gælder.
 • Tab af data, fejl i SIM-kort eller andre følgeskader forårsaget af telefon eller tabletten selv. 
 • Skade der er følge af brand
 • Tyveri og bortkomst af enheden af alle slags, herunder hvis du glemmer din telefon eller tablet
 • Enhver skade der er opstået fordi din telefon eller tablet har været glemt og/eller forlagt
 • Erstatning for mistet brug af telefon/tablet i forbindelse med skaden, eller for ventetid i forbindelse med reperation
 • Skader og fejl der kommer fra enhedens software eller virus på din telefon eller tablet
 • Kosmetisk skade, eksempelvis ridser og buler, som ikke påvirker telefonens funktionalitet eller anvendelsen i særlig grad
 • Skader som følge af normal slitage

Ja.

I henhold til Forsikringsaftaleloven §34 kan du fortryde købet af Telia Forsikring. Fristen er 14 dage og regnes fra den dag du har fået forsikringsbetingelserne i hænde. Du kan dog tidligst fortryde fra du har fået skriftlig information om fortrydelsesretten, fx hvis du har modtaget papirerne den 1. i en måned, vil du have til den 15. i måneden til at fortryde. Skulle denne dato falde på en weekend eller helligdag, vil det være den næstfølgende hverdag, der er seneste frist.