Hvad dækker prisen for et teknikerbesøg over?

Prisen dækker over teknikerens kørsel, arbejdstid og materialer, som bruges til at installere eller forbedre din forbindelse.

  1. Hjælp