Sustainability

Et grønt netværk

Vi har forpligtet os på tre grønne og ambitiøse mål frem mod 2030. Målene er, at vi i 2030 udleder nul CO2, har nul spild og vigtigst; ikke bare taler om vores intentioner, men realiserer dem gennem 100 % handling. En vigtig milepæl er, at alle kunder i Telia nu er på et netværk med 100 % grøn strøm.

Dit forbrug af data påvirker miljøet

Når du surfer, streamer og arbejder online, så bruger du data. Og vi danskere bruger mere og mere data. Faktisk stiger danskernes dataforbrug i gennemsnit med 40% om året. Det påvirker miljøet, fordi det kræver store mængder af strøm til drift af bl.a. datacentre og netværk.

Det har vi gjort noget ved
Hos Telia får du et grønt netværk. Efter flere års målrettet arbejde kan vi med stolthed sige, at Telia i dag har grøn strøm i vores butikker, på vores hovedkontor, i datacentre og i netværk. Det betyder, at alle vores privat- og erhvervskunder altid surfer, streamer og arbejder online på et netværk med 100 % grøn strøm.

Telia – Et grønt netværk

TELIA BRUGER 100% GRØN STRØM I DATACENTRE, PÅ VORES HOVEDKONTOR, I VORES BUTIKKER OG NETVÆRK

Det betyder, at vi køber 100 % vedvarende energi gennem grønne certifikater.

Vi har også haft stor fokus på at optimere vores datacentre ved fx at optimere processen for køling af serverne. Dette har blandt andet resulteret i en besparelse på 1405 tons CO2 siden 2015.​

Vi kan derfor med stolthed sige, at Telia har et grønt netværk

Hvorfor er det vigtigt med grøn energi?

Den stigende udledning af CO2 i atmosfæren er med til at forandre verdens klima. Temperaturen og vandstanden i havene stiger, og vejret bliver stadig vildere. For at afhjælpe klimaforandringerne og begrænse CO2-udslippet er det nødvendigt, at vi ændrer vores energiforbrug til vedvarende energikilder

Så hvad er forbindelsen imellem Telia og klimaforandringerne? Som vores forbrug af data stiger, så stiger vores strømforbrug nemlig også. Datacentre bruger el til drift af IT-udstyr og køling af servere. Bare ét stort datacenter har et elforbrug på op imod 4 pct. af det samlede danske elforbrug, og om 10 år forventes datacentre at have øget Danmarks elforbrug med hele 17 pct. I Telia har vi fire store datacentre. Det er derfor afgørende for klimaet, at vores store elforbrug så vidt muligt forsynes fra vedvarende energikilder, så efterspørgslen efter data ikke belaster klimaet

Dét ansvar tager vi på os i Telia og har derfor i de sidste fem år arbejdet benhårdt på at levere et grønt netværk – og nu er vi der.

Det er en milepæl og en central del af det grønne løfte, som vi tog i 2019, og hver dag arbejder på i hele Telia. Et løfte om, at vi i 2030 udleder 0% spild og 0% C02. Og derfor at vi inden udgangen af 2020 kan kalde os for Danmarks første klimaneutrale teleselskab.

Spørgsmål og svar

Hvad er grøn energi?

Grøn energi er elektricitet fra vedvarende energikilder: Solenergi, vandkraft, vindkraft, biomasse (halm, træ, bioolie og affald, som er bionedbrydeligt) og biogas. Vi prioriterer vand, vindkraft og solenergi.

Hvad er det modsatte af grøn energi?

 Det er strøm er fra olie, gas og kul.

Når vi siger grønt netværk og 100% grøn strøm, hvad betyder det så?

Når vi siger 100% grøn strøm, betyder det, at al den strøm, vi køber (grønne certifikater) til vores butikker, på vores hovedkontor, i vores netværk og i vores datacentre, kommer fra vedvarende energikilder, primært vind, vand og sol.

Vedvarende elektricitet har også relaterede emissioner, men disse er i meget lille skala sammenlignet med de ikke-vedvarende kilder. Hvad angår vejledning i drivhusgasser-protokollen, har vi beregnet de relaterede emissioner for vedvarende elektricitet med 0 kg CO2. 

Hvad er grønne certifikater?

De kaldes for GoO’s, som er grønne certifikater. Vi kan sikre, at vi får 100% grøn strøm, fordi vi køber op til 100% af vores strømforbrug af GoO (Guarantee of Origin) certifikater, som er en oprindelsesgaranti defineret i henhold til EU-lovgivning, der sikrer, at det er energi fra vedvarende energikilder.

Hvorfor bruger Telia så meget strøm?

Det kræver store mængder af strøm at drive et datacenter. Hver gang man bruger sin mobil, streamer sin serie, facetimer og des lige står de store servere på vores datacentre og kører derud af, det koster strøm og energi. Undersøgelser viser at dataforbruget i DK stiger med 40% hvert år. Derfor er det afgørende at vi sørger for at have grøn strøm.

Hvad er planen fremover?

Vi fortsætter vores arbejde med at forbedre energieffektiviteten i vores netværk og datacentre Telia Company undersøger PPA'er og såvel som egen produktion som en del af vores energistrategi-arbejde, ledet af Telia Companys energi team.

 

2022 mål for miljø (offentliggjort i Telia Company årlige bæredygtighedsrapport 2019)

 

2019-2022 mål:

• Miljøstyringssystem implementeret i alle operationer*
• Vurdering af miljøpåvirkninger integreret i projektplanlægning og investeringsevaluering
• Klimneutralitet i egne operationer (energi og forretningsrejser)
• Brug af 100 procent vedvarende elektricitet**
• 5 procent lavere energiforbrug pr. abonnementsækvivalent
• Kontakte alle leverandører for at have en plan på plads i 2022 for at nå 0% CO2 i 2030, inklusiv deres leverandører
• Betydelig stigning i genbrug af kunde- og netværksudstyr
• Omfattende grønne tilbud på alle markeder

 

*ISO 14001 eller ISO 50001.
**Uanset hvor markedet tillader det.

 

Vores ambitiøse mål – 0% CO2 & 0% spild i 2030 (offentliggjort i Telia Company årlige bæredygtighedsrapport 2019).

 

Med ambitionen om at blive den grønneste telco i verden, blev to miljømål lanceret. Vi sigter mod 0 % CO2 i værdikæden og en cirkulær tilgang til 0% spild i vores egne aktiviteter.

 

Rejsen mod at nå målene betyder, at vi arbejder på tværs af vores værdikæde for at fremme hurtig transformation – og blive klimaneutrale inden for vores egne aktiviteter senest i 2022, samtidig med at vi anmoder om vores leverandører og gør det muligt for vores kunder at reducere deres drivhusgasemissioner. 0% spild betyder at bevæge sig mod en cirkulær forretningsmodel ved at fokusere på vores egne operationer og netværk. Vi kan ikke nå vores mål alene. Derfor er vi forpligtet til at samarbejde med vores leverandører, kunder og andre partnere og være gennemsigtige om, hvad vi opnår og lærer undervejs.