Kurv
Sustainability

Et grønnere netværk

Telias klimamål er, at vi i 2030 udleder nul CO2, har nul spild og vigtigst; ikke bare taler om vores intentioner, men realiserer dem gennem 100 % handling. En vigtig milepæl er, at alle kunder i Telia nu er på et netværk med grønnere strøm fra vedvarende energikilder.

Dit forbrug af data påvirker miljøet

Når du surfer, streamer og arbejder online, så bruger du data. Og vi danskere bruger mere og mere data. Faktisk stiger danskernes dataforbrug i gennemsnit med 40% om året. Det påvirker miljøet, fordi det kræver store mængder af strøm til drift af bl.a. datacentre og netværk.

Det har vi gjort noget ved
Hos Telia får du et grønt netværk. Det vil sige, at al den strøm vi indkøber til vores butikker, vores hovedkontor, datacentre og netværk kommer fra vedvarende energikilder. Det betyder, at alle vores privat- og erhvervskunder altid surfer, streamer og arbejder online på et netværk med grøn strøm.

I Danmark er det endnu ikke muligt at få 100% grøn strøm ud af vores stikkontakter, derfor køber vi oprindelsesgarantier (også kaldet grønne certifikater) svarende til den mængde strøm, vi forbruger. På den måde sikrer vi, at strømmen kommer fra vedvarende energikilder.

Flere års arbejde med at energieffektivisere

Siden 2015 har vi arbejdet dedikeret med at reducere vores strømforbrug i vores forretning. Igennem effektivisering af vores datacentre ved fx at optimere processen for køling af serverne har vi sikret os en årlig besparelse på mere end 1400 tons CO2.

Hvorfor er det vigtigt med grøn energi?

Den stigende udledning af CO2 i atmosfæren er med til at forandre verdens klima. Temperaturen og vandstanden i havene stiger, og vejret bliver stadig vildere. For at afhjælpe klimaforandringerne og begrænse CO2-udslippet er det nødvendigt, at vi ændrer vores energiforbrug til vedvarende energikilder

Så hvad er forbindelsen imellem Telia og klimaforandringerne? Som vores forbrug af data stiger, så stiger vores strømforbrug nemlig også. Datacentre bruger el til drift af IT-udstyr og køling af servere. I Telia har vi fire store datacentre. Det er derfor afgørende for klimaet, at vores store elforbrug så vidt muligt forsynes fra vedvarende energikilder, så efterspørgslen efter data ikke belaster klimaet.

Dét ansvar tager vi på os i Telia og er en central del af det grønne løfte, som vi tog i 2019, og hver dag arbejder på i hele Telia. Et løfte om, at vi i 2030 har 0% spild og udleder 0% C02.

Spørgsmål og svar

Hvad er grøn energi?

Grøn energi er elektricitet fra vedvarende energikilder: Solenergi, vandkraft, vindkraft, biomasse (halm, træ, bioolie og affald, som er bionedbrydeligt) og biogas. Vi prioriterer vand, vindkraft og solenergi.

Hvad er det modsatte af grøn energi?

 Det er strøm er fra olie, gas og kul.

Når vi siger grønt netværk, hvad betyder det så?

Når vi siger grønt netværk, betyder det, at al den strøm, vi køber til vores butikker, på vores hovedkontor, i vores netværk og i vores datacentre, kommer fra vedvarende energikilder.

Vores strømforbrug består af den strøm, der er tilgængelig i det danske el-net. Den strøm stammer fra både vedvarende kilder og ikke-vedvarende kilder (i forholdet ca. 70/30). Da vi i Danmark endnu ikke kan aftage 100% grøn strøm direkte fra stikkontakten, indkøber vi oprindelsesgarantier (grønne certifikater), der svarer til vores samlede strømforbrug.

Dermed signalerer vi, at der er en efterspørgsel efter vedvarende energi og samtidig arbejder vi aktivt med mulighederne for at indgå en PPA, med henblik på at medfinansiere udbygningen af vedvarende energiproduktion (fx sol- eller vindenergi).

Hvad er oprindelsesgarantier?

En oprindelsesgaranti er et certifikat, der dokumenterer og garanterer oprindelsen eller den anvendte metode til produktion af energi, ”Strøm med klimavalg”. Garantien udstedes af Energinet.

Hvad er planen fremover?

Vi fortsætter vores arbejde med at forbedre energieffektiviteten i vores netværk og datacentre. Samtidig undersøger vi mulighederne for at indgå en PPA, med henblik på at medfinansiere udbygningen af vedvarende energiproduktion (fx sol- eller vindenergi) svarende til hele Telias elforbrug.

 

Læs mere om vores indsats for bæredygtighed her.

 

2019-2022 mål:

• Miljøstyringssystem implementeret i alle operationer*
• Vurdering af miljøpåvirkninger integreret i projektplanlægning og investeringsevaluering
• Klimneutralitet i egne operationer (energi og forretningsrejser)
• Brug af 100 procent vedvarende elektricitet**
• 5 procent lavere energiforbrug pr. abonnementsækvivalent
• Kontakte alle leverandører for at have en plan på plads i 2022 for at nå 0% CO2 i 2030, inklusiv deres leverandører
• Betydelig stigning i genbrug af kunde- og netværksudstyr
• Omfattende grønne tilbud på alle markeder

 

*ISO 14001 eller ISO 50001.
**Uanset hvor markedet tillader det.

Mere om Telia Danmark

Om Telia

Vores indsats for klimaet

I Telia har vi forpligtet os på tre ambitiøse, grønne målsætninger, der bidrager til at løse den globale klimaudfordring. Vi vil nemlig være en del af løsningen og ikke bare en mindre del af problemet.

Ledige stillinger

Karriere hos os

Vi er en dynamisk og inspirerende arbejdsplads med utallige muligheder for dig, der interesserer dig for fremtidens digitale samfund.

Om Telia

Telia Danmark

Telia er ikke bare et teleselskab. Vi er en verden af digitale oplevelser. Vi er kommunikationen til dine venner, familie, kolleger og kunder.

  1. Om Telia
  2. Grønt netværk