Privatlivspolitik for Telia Sense Car

Privatlivspolitik for Telia Sense Car

Her finder du svar på de mest gængse spørgsmål om data- og privatlivspolitikken for Telia Sense Car.

Her finder du svar på de mest gængse spørgsmål om data- og privatlivspolitikken for Telia Sense Car.

Det er dig, der som bruger af Telia Sense, der ejer din personlige data. Ved at acceptere Telia Sense slutbrugeraftalen giver du Telia adgang til denne data. Telia benytter disse data til at levere Telia Sense servicen. Hvis du annullerer dit Telia Sense-abonnement hos Telia, vil alle dine data blive slettet.
It is you, the user of Telia Sense, that own your personal data. By accepting the Telia Sense end-user agreement you give Telia access to that data in order for Telia to be able to deliver the Telia Sense service to you. If you cancel the service, all your personal data will be deleted.
Telia indsamler kun den mængde personlig data, som er nødvendig for at levere ydelserne i Telia Sense Car-appen - ingen ekstra data om brugeren indsamles eller behandles. Hvis du ønsker at tilføje en Telia Sense Car-partner, vil du af denne blive bedt om at give din tilladelse til at indsamle og behandle data for at den eksterne leverandør kan levere den ønskede service. Ingen af dine personlige data bliver videresendt til nogen Telia Sense Car-partnere uden din eksplicitte tillladelse. 
−Only the minimum amount of personal data necessary in order to supply the Telia Sense service to you is collected. No additional user data is collected or processed. If you choose to add a Service Provider, you will be prompted to give consent to the collection and processing of the data needed for delivery of the Service Provider’s service. None of your personal data is provided to any Service Provider without your explicit consent.
Som slutbruger har du altid kontrol over dine personlige data. Ingen af dine personlige data er delt med nogen tredjepart medmindre du giver eksplicit tilladelse til dette. Din tilladelse gives i forbindelse med tilføjelse af en Telia Sense Car-partners produkt til din Telia Sense Car app. Du kan altid tilbagetrække din tilladelse til at dele personlige data til den specifikke leverandør i appen. 
−Yes, you as an end-user are always in control of your personal data. None of your personal data is shared with any third party without your explicit consent. Your consent is given in connection with the adding of Service Partners in the Telia Sense app. You can always withdraw your consent for sharing personal data to a specific Service Provider in the app.
Ingen kan se din bils lokation medmindre du aktiverer funktionen "Del min lokation" i "Min Bil" i menuen i Telia Sense Car-appen. Formålet med denne funktionalitet er at gøre det muligt at dele bilens lokation med venner og familie, såfremt du måtte ønske eller have brug for det. Dine data på "Eco Drive" og "Kørselsstatistik" er kun synlige i Telia Sense Car-appen og deles ikke med andre. 
−No one can see your car’s location unless you enable the feature “Share Location” under “My car”. The purpose of the feature is for you to be able to share your location with friends and family when that suits your needs. Your Eco Driving and Driving Statistics are only visible in the Telia Sense app and is not shared with anyone else.
−For the additional Serivce “Folksam Köra Säkert”, no personal data is shared with anyone except Folksam (based upon your consent), and no data regarding your green/yellow/red driving is stored by Telia.
Du skal selv give tilladelse til at dele dine personlige data med andre Telia Sense Car-partnere i Telia Sense Car-appen. Ved at give din tilladelse til at dele data får du adgang til særlige tilbud fra vores partnere. Du kan trække denne tilladelse tilbage til enhver tid, hvilket stopper deling af alle data med den valgte partner.
−Your consent is required for the sharing of personal data with any third party through Telia Sense. By giving consent to the sharing of data, you can enable a specific Service Provider’s offering. But you are always free to revoke your consent at any time, causing the cancellation of any data sharing with that Service Provider.
Din tilladelse er påkrævet for at dele personlige data med alle Telia Sense Car-partnere gennem Telia Sense-appen. Ved at give din tilladelse til deling af data, aktiverer du den valgte partners services i Telia Sense Car-appen. Du kan til enhver tid trække denne tilladelse tilbage, hvilket stopper deling af data med denne partner. 
−Your consent is required for the sharing of personal data with any third party through Telia Sense. By giving consent to the sharing of data, you can enable a specific Service Provider’s offering. But you are always free to revoke your consent at any time, causing the cancellation of any data sharing with that Service Provider.
Telia Sense lever op til reglerne i EU's persondataforordning. Telia Sense Car er udviklet med fokus på at værne om dine personlige data samtidig med at tilbyde en af markedets mest intelligente smartdrive-løsninger. 
−Yes, Telia Sense is compliant with GDPR. Telia Sense has been developed in order to protect your privacy whilst at the same time offer you a leading connected car service.
Ja. Al indsamling af personlige data bliver automatisk stoppet, når Telia Sense data-abonnementet stoppes. Som udgangspunkt beholder vi dine eksisterende data i 12 måneder efter din opsigelse af data-abonnementet. Dette er en ekstra service, hvis du inden for et år vil gen-aktivere dit abonnement og bruge Telia Sense Car-enheden igen. Du kan dog altid vælge at slette denne data samtidig med opsigelse af dit Telia Sense data-abonnement, såfremt du måtte ønske det. 
−Yes. All collection of your personal data is automatically stopped when the Telia Sense service is cancelled. As a default, we keep your existing personal data for 12 months after your cancellation of the service (just to make sure that you have access to your old data if you want to re-activate the service). But you can always choose to delete all of your existing data in connection with cancellation if you prefer that. Otherwise, all of your personal data will be automatically deleted 12 months following your cancellation of the Telia Sense service.
Som udgangspunkt beholder vi dine eksisterende data i 12 måneder efter din opsigelse af data-abonnementet. Dette er en ekstra service, hvis du inden for et år vil gen-aktivere dit abonnement og bruge Telia Sense Car-enheden igen. Du kan dog altid vælge at slette denne data samtidig med opsigelse af dit Telia Sense data-abonnement, såfremt du måtte ønske det. 
−As a default, we keep your existing personal data for 12 months after your cancellation of the service (just to make sure that you have access to your old data if you want to re-activate the service). But you can always choose to delete all of your existing data in connection with cancellation if you prefer that. Otherwise, all of your personal data will be automatically deleted 12 months following your cancellation of the Telia Sense service.
Som udgangspunkt beholder vi dine eksisterende data i 12 måneder efter din opsigelse af data-abonnementet. Dette er en ekstra service, hvis du inden for et år vil gen-aktivere dit abonnement og bruge Telia Sense Car-enheden igen. 
−We store your personal data for as long as your Telia Sense service is active. After cancelling the service, the default is that your personal data is stored for 12 months (just to make sure you still have access to your data in case you want to re-active the service). But when cancelling the service, you are also given the option to delete all your personal data immediately if you prefer that. All data is always automatically deleted 12 months after your cancellation of service.
Ja. Dele af Telia Sense Car-servicen som kørselsstatistik, bruger anonymiserede data for at kunne yde den bedste service til dig (fx sammenligne din kørsel med den gennemsnitlige Telia Sense Car billist). Kun reelle anonymiserede data bliver anvendt her. Data bruges aldrig til statistiske formål medmindre komplet anonymitet kan opnås. Dine personlige data bliver aldrig brugt uden dit eksplicitte samtykke. 
−Yes. Some parts of the service, such as driving statistics, use anonymized data in order to offer you a better service (e.g. comparing your driving to the average Telia Sense driver). But only truly anonymised data is used. Data is never used for statistical purposes unless complete anonymity can be achieved. Your personal data is never used without your explicit consent.