Tilslut din iPhone til dit trådløse netværk

Tilslut din iPhone til dit trådløse netværk

WiFi Guide

Sådan tilslutter du din smartphone til dit trådløse netværk.

Trin 1

Åbn "Indstillinger"(Settings)
fra "Home screen", og klik på
"Wi-Fi".

Trin 2

Find dit Wi-Fi-netværksnavn fra
listen over tilgængelige netværk.
(netværksnavn og kode findes
bag på routeren)

Trin 3

Indtast dit netværks password
(netværksnøgle) og klik på
"Tilslut"(Join). (Vær
opmærksom på at når
man skriver koden ind at
man skal trykke på pilen
der peger opad hver gang der
skal laves stort bokstav).

Trin 4

Når enheden er logget på dit
trådløse netværk vil navnet være
blåt og markeret med et flueben.

Tilslut også andre enheder til WiFi

Det er muligt at tilslutte flere enheder til dit netværk. Se de øvrige WiFi-guides.