Forbindelse til Internettet

Forbindelse til Internettet

Ja, der er internetforbindelse hele tiden gennem udstyr, der tilsluttes netværksstikket i bredbånd-udstyret.

Telia lukker normalt ikke for services og særlige steder på internettet. Vær dog opmærksom på, at betingelserne for anvendelse forudsætter, at man ikke misbruger sin bredbånd-forbindelse til strafbare forhold og lignende. Overtrædelse kan medføre lukning og strafforfølgelse.

Alle vores bredbåndshastigheder indebærer en minimumshastighed som er den hastighed du minimum vil opleve. Den oplevede internet-hastighed kan variere efter din anvendelse, forbindelsens karakter, afstand til telefoncentral, kobberkvalitet, hvad du besøger på internettet og andre faktorer. Bemærk også at du oftest vil opleve en hurtigere forbindelse med kabel end trådløst, da der er mange faktorer der kan forstyrre et trådløst signal.

Når du f.eks. har købt op til 2 Mbit eller 20 Mbit, er det den maksimale hastighed som du teknisk kan få adgang til. Ikke alle forbindelser er i stand til at levere den fulde hastighed på grund af afstand, kobberkvalitet, andet installeret udstyr på adressen og andre grunde. Desuden vil en del af trafikken ikke kunne måles af hastighedsmålere på internettet, da den indgår som en del af selve det at kunne levere og administrere forbindelsen for at holde den i gang.

Nej, det er ikke teknisk muligt at afregne efter den oplevede maksimale hastighed. Hvis du f.eks. ikke er i stand til at måle 20 Mbit, men blot 16 Mbit, kan du vælge mellem to muligheder. Du kan fortsat betale prisen for muligheden op til 20 Mbit. Du kan også vælge at nedgradere, så du kan få op til 14 Mbit. I det sidste tilfælde vil du få den maksimale hastighed til den reducerede pris, men vær opmærksom på at også her vil der være en afvigelse på grund af den administrative del, der ikke kan måles med internet-målere. Læs mere om hastighederne under bredbåndsfakta.