Priser på regningen

Priser på regningen

Her er en samlet oversigt over de priser som vedrører dit abonnement

Her er en samlet oversigt over de priser som vedrører dit abonnement

Priser på regning

PriserKroner
Oprettelse 99 kr.
Overdragelse 99 kr.
Genåbning ved suspendering pga. manglende betaling 200 kr.
Genåbning ved tyverispærring 99 kr.
Nyt SIM-kort 99 kr.
Ændring af nummer 100 kr.
Betalingsadministration pr. md. 9,75 kr.
Giro, pr. udsendt regning 49 kr.
eBoks, fakturering pr. md. 0 kr.
Betaling af faktura via Selvbetjening 0 kr.
Kopi af regning (genudsendelse) 49 kr.
Forbrugskontrol 0 kr.
Forlængelse 99 kr.
Rykkergebyr 100 kr.

Alle priser er inkl. moms.