Ja mine betalinger er tilmeldt betalingsservice

Har du modtaget en kreditnota vedrørende et kundenummer, hvor betalingerne er tilmeldt betalingsservice, vil udbetaling af tilgodehavende ske hurtigst, hvis aftalen ikke afmeldes.

Dette skyldes at den automatiske udbetaling allerede er påbegyndt før du har modtaget kreditnotaen.

Med en aktiv betalingsservice-aftale vil tilgodehavende automatisk blive overført til din konto på den første bankdag i måneden efter modtagelsen af kreditnotaen.

Vær dog opmærksom på, at udbetalingen sker med forbehold for, at der ikke er et forfaldent udestående vedrørende det kundenummer kreditnotaen omhandler.