Respekt skal danne rammen for al god kommunikation

Respekt skal danne rammen for al god kommunikation

Camilla Wilfert

Hvis man skal tænke og skabe nyt, er det vigtigt, at man har organisationen bag sig. Det handler om kommunikation og om at formidle budskabet om respekt og arbejdsglæde – og i kølvandet af det skabes et tættere sammenhold.

Hos Telia skal der være grobund for fællesskab
– også selvom man ikke lige arbejder i den samme afdeling. Det er Camilla Wilfert Becker med til at få til at ske, så alle kan være med.

Camilla Wilfert

Hvad går dit job ud på?

Min stilling er nyoprettet, og jeg skal være med til at udvikle og udtænke nye måder, som Telia kan forny og brande sig internt og eksternt på. Udover at udvide kendskabet og præferencen til Telia generelt er et af fokusområderne, at vi vil tilbyde medarbejderne en platform, hvor de kan kommunikere internt på en uformel måde. Sociale medier bliver her en relevant kanal, hvor der kan fortælles om alt fra nye retningslinjer og gode resultater til en sjov anekdote eller et arrangement i kantinen.

Hvordan har I grebet den opgave an?

Noget af det, vi har gjort, er at oprette en intern instagram kanal. På den måde kan man formidle, hvilke tiltag der sker i huset i de mange, og meget forskellige, afdelinger vi har. Hvad er kulturen og stemningen lige dér, hvor man selv arbejder? Vi synes, det er vigtigt, at alle får lov til at fortælle deres helt egen historie og give alle deres kollegaer et indblik i afdelingens daglige rutiner, opgaver og kultur. For Telias vedkommende gælder det jo også for de medarbejdere, som står i butikkerne landet over, og som ikke er fysisk tilknyttet hovedkontoret på en daglig basis.

Hvorfor er det vigtigt at vide, hvad de andre afdelinger laver?

Det er tit at vi i Telia har projekter, som inkluderer 
syv – otte afdelinger, og her er det en klar fordel at have kendskab til hinanden. Når det er sagt, så skal det også handle om at have det godt med hinanden, og at det skal være sjovt at gå på arbejde.

Skal en virksomhed have en holdning til, hvordan dens medarbejdere har det med hinanden?

Ja, det mener jeg er vigtigt. Man kan også sige, at det dybest set handler om at tænke over de værdier, man gerne vil have skal efterleves – og det gør man i høj grad her. Hvis man deler det samme værdisæt, interesserer sig for hinanden og er inkluderende, så giver det både arbejdsglæde og et miljø, hvor produktiviteten og åbenheden blomstrer. Sådan et sted, tror jeg, vil de fleste gerne associeres med og kunne afspejle deres identitet i.

Hvordan kan du mærke, at Telia understøtter det værdisæt?

Her er en grundlæggende forståelse af, at Telia skal være med til at præge det samfund, vi er en del af. Vi skal bidrage til at forbedre Danmarks infrastruktur, in- novationsniveau og teknologiske udvikling, og det er netop denne vision, som gør det interessant at arbejde hos Telia og i telebranchen generelt.