Tydelighed skaber rammerne om et godt arbejdsliv

Tydelighed skaber rammerne om et godt arbejdsliv

Hana Maarouf

At skelne mellem arbejde og fritid kan være en prøvelse for alle – især hvis man godt kan lide sit job, er ambitiøs og nemt bliver grebet af opgaverne. Man er først rigtig professionel, hvis man er opmærksom på balancen.

For Team Koordinator, Hana Maarouf, er klare målsætninger, en ambitiøs tilgang til tingene og tydelighed både ude og hjemme med til at definere et dynamisk arbejdsliv.

Hana Maarouf

Hvad er en god balance mellem job og privatlivfor dig?

Det er, når man er i stand til at fordele sin daglige energi ligeligt mellem job og privatliv. Man kan nemt komme til at blande tingene sammen, specielt i dag, da de fleste når som helst har adgang til arbejdsopgaverne hjemmefra. Derfor mener jeg, at det er et personligt ansvar at skabe balancen, prioritere sine opgaver og planlægge sin tid ordentligt. Det er ikke altid en nem opgave og det kræver erfaring. Ind imellem kan det godt være nødvendigt, at lytte til dem omkring sig og rette ind. Ofte sker den udvikling tit i takt med at man selv begynder at stille krav. Hvis man går efter at være professionel, eller vil opfattes sådan, så skal man tilstræbe at efterleve sin rolle i privatlivet og på jobbet.

Du arbejder i den dynamiske telebranche. Er den svær at holde sig væk i fritiden?


Der er selvfølgelig altid nogen, som har mere brug for at blive mindet om at holde fri end andre og ind imellem kan det da godt være nødvendigt, at lytte til dem omkring sig. Jeg tror, det hele hænger sammen med at være omstillingsparat og tilstede, der hvor man er. Jeg synes ikke det er svært at holde sig væk, men man kan – uden at føle at man arbejder – sagtens falde i snak om arbejde. Det er vigtigt, at har man planlagt ferie, eller bare ønsker at hol- de fri, at man så kan lade sin computer være og slukke telefonen. Hvis man ikke fungerer godt derhjemme, fun- gerer man sjældent godt på jobbet og succeser det ene sted skal ikke ske på bekostning af det andet sted.

Er Telia god til at udstikke sunde arbejdsvaner for sine medarbejdere?

Der er løbende fokus på medarbejderens trivsel og det er det, der danner udgangspunktet for et godt arbejdsmiljø. Vi er af natur forskellige med forskellige behov og der- for det er vigtigt, at man udtrykker sig og beskriver, hvad det er man har brug for.

Hvad er din holdning til fleksible arbejdstider?

Det synes jeg er en god ting og der er mange, som værd- sætter det. Det er en stor fordel at kunne arbejde hjemme- fra, men i det ligger der naturligvis også et ansvar og det kræver selvdisciplin. Når det er sagt, synes jeg også det er vigtigt at være fysisk tilstede på sin arbejdsplads. Det bi- drager til dynamikken – og hos os er det ret væsentligt.

Hvordan er man en god medarbejder her?

Det kan man være på mange måder. Det er vigtigt at være bevidst om vores værdier – og det gør ikke noget at man sætter sig nogle mål allerede fra starten. Hvis ikke man opnår dem, får man redskaber med på vejen og det der skal til for at klare sig godt her.