Ordentlighed er en væsentlig del af Telias DNA

Ordentlighed er en væsentlig del af Telias DNA

Lasse Andersen

Vice Director, Legal Affairs

Mobilsignaler er ikke det eneste, Telia tager alvorligt. Signaler om etik og moral står også højt på dagsordenen. At være foregangsmand er ganske enkelt et samfundsansvar, mener advokat Lasse Andersen.

Lasse Andersen

Hvad går dit job ud på?

Jeg er advokat for Telia og også formand for Teleindustrien, som er en erhvervspolitisk brancheforening, der arbejder for at forbedre vilkårene for teleselskaberne. Eller sagt med andre ord: Teleindustrien er teleselskabernes talerør i politiske, samfundsmæssige og myndighedsmæssige spørgsmål. Derudover er jeg brancherepræsentant i Teleankenævnets "dommerpanel", som behandler forbrugerklager på teleområdet. Så mit job spænder vidt – lige fra at give konkret intern juridisk rådgivning og bistand i alle dens facetter til alle Telias forretningsområder og til at varetage Telias og telebranchens erhvervspolitiske interesser udadtil.

Hvilken virksomhed kommer man til, når man starter hos Telia?

Man kommer til en moderne og stærk organisation, hvor der ikke er lang afstand mellem medarbejder og topledelse. Alle kan komme til orde og få deres idéer hørt. Det danske telemarked er præget af stærk konkurrence og de laveste priser i Europa, så det er netop vigtigt, at man er omstillingsparat, hurtig og effektiv i den måde, man håndterer de forskellige ting på.

Hvorfor er det vigtigt, at en virksomhed har en samvittighed?

Taler vi om store virksomheder, kan man næsten sige, at de er udstillingsvindue og rollemodel for, hvordan man bør opføre sig etisk korrekt. Der hviler et samfundsansvar på de store virksomheder til at være foregangsmand for en ordentlig adfærd. Det vil sige, at man skal tage ting som menneskerettigheder, miljøhensyn, ligestilling og børns kår alvorligt.

Hvorledes smitter det af på dig og dine kollegaer, at der bliver taget stilling?

Det smitter af på den måde, at det giver en fællesskabsfølelse. Man kan nærmest som med de 300 spartanere sige, at vi står sammen herinde, skulder ved skulder. Kun på den måde kan vi opnå de resultater, vi leverer. Og det er flotte resultater i et meget presset marked.

Ifølge dig, hvad skal man da kigge efter, når man leder efter sin fremtidige arbejdsplads?

Man skal ikke kigge, men føle, om det er det rigtige sted for en. Hvad er det for en virksomhedskultur og politik, man kommer ind til? Hvad har virksomheden af holdning til etik og moral? Og hvordan behandler man hinanden, kunder og samarbejdspartere? Er det noget, som man kan identificere sig med, være en del af, og være stolt af. Det er vigtigt, at man er glad for at tage på arbejde, og føler at man er en del af det. Kun på den måde er det en win-win situation for alle.

Etik & moral

TeliaSoneras Code of Ethics and Conduct danner grundlaget for vores arbejde med Corporate Responsibility og udgør sammen med vores vision og værdier fundamentet for enhver TeliaSonera-medarbejders adfærd i det daglige arbejde.