Forskellighed fremmer forståelsen og tolerancen

Forskellighed fremmer forståelsen og tolerancen

Rune Rehlund

For salgs – og udviklingschef, Rune Rehlund, skal der forskellige mennesker til for at skabe en arbejdsplads, der trives og en bundlinje, man kan være stolt af. Det handler om forståelse og om at møde hinanden.

Det er vigtigt, at medarbejderne afspejler kunderne og omvendt. Hos Telia har man for længst indset, at alle har noget at bidrage med – og at man kan lære af hinanden. Forskellighed er en bonus.

Rune Rehlund

Hvad er Telia for en slags virksomhed ifølge dig?

Det er en dynamisk virksomhed. Det er det eneste sted jeg har været, hvor jeg oplever, at jeg aldrig bliver færdig. Ligegyldig hvilken en sten man vender her, så er der noget at give sig i kast med og som man kan få til at vokse. Tele- branchen er både konkurrenceorienteret og ret spændende – og det tiltaler mange forskellige mennesker.

Hvad er mangfoldighed...?

For mig er det en sammensmeltning af kulturer og for- skellige personligheder. Jeg har altid været drevet af nys- gerrighed og det tiltaler mig at møde mange mennesker – især dem, der ikke er som mig. Der er mange måder at forstå på og når man arbejder her, så bliver man præsenteret for dem alle sammen. Det skal man tage højde for, som medarbejder, som chef og i vores branche i det hele taget. Hvis man kan det, åbner der sig mange muligheder og nye måder at anskue situationer på.

Hvad gør det ved en arbejdsplads, at der er plads til alle?

Det gør, at man klarer sig godt personligt og på bund- linjen, fordi man kan lære af hinanden. Jeg har lært mas- ser af mine medarbejdere og omvendt – og det er altså ikke fordi vi er ens. Der kan være vidt forskellige måder, hvorpå man går om bord i en opgave og løser den, eller hvordan man finpudser sin salgsteknik og lige går den ekstra mil for et salg – vel at mærke uden at opleve nederlag, hvis det går i vasken. Når man har forskellige tilgange til tingene, kan man vælge at lære noget af hinanden, eller man kan lade være. Jeg tror, man får mest ud af det første.

Er der udfordringer i forhold til at være meget forskellige?


Der er altid forskel på folk, uanset hvad ens baggrund er. Hvis det skal lykkes kræver det god kommunikation og et åbent sind. Respekt og nysgerrighed for hinandens måder at se tingene på er naturligvis en væsentlig del af det. Jeg har været leder i flere forskellige retailvirksomheder og med den erfaring er det rigtig vigtigt for mig, at vi er bredt repræsenteret. Det, tror jeg, gør, at man udvikler sig og får et bredere udsyn – og det vil jeg da gerne være med til at bidrage med, så godt som jeg kan.

Hvorfor er det vigtigt, at Telia har en holdning til mangfoldighed?


Fordi vi får glade medarbejdere og får solgt mere er det korte svar – og det vil jeg gerne uddybe: I min verden handler det om, at alle skal være repræsenteret, fordi det giver basis for både personlig og faglig udvikling. Det kræver, at man møder mennesket, der hvor det er, i stedet for udelukkende at insistere på at de skal passe ind i de idéer man selv har.