Telia TV privatlivsinformation

Telia TV privatlivsmeddelelse

Hvilke data indsamler vi i forbindelse med din brug af Telia TV, og hvordan behandler vi dem? Det kan du læse mere om her.

Hvilke data indsamler vi i forbindelse med din brug af Telia TV, og hvordan behandler vi dem? Det kan du læse mere om her.

PRIVATLIVSINFORMATION for Telia TV-tjeneste

Gælder for IPTV- og OTT-tjenester og yderligere applikationer til IPTV-service

 

I Telia erkender vi, at privatliv er vigtigt for vores kunder, og vi respekterer og beskytter vores kunders privatliv. Den tillid, som vores kunder har til os med deres personoplysninger, er vi ansvarlige for at leve op til. Vi har derfor skrevet denne Privatlivsinformation for at:

 • Demonstrere Telias engagement og ansvarlighed for at beskytte og respektere dit privatliv,
 • Forklare, hvordan vi indsamler, behandler og beskytter dine personlige data og
 • Hjælpe dig med at forstå, hvilke rettigheder du har.

Når vi behandler dine personoplysninger overholder vi dansk lovgivning og de obligatoriske bestemmelser, herunder generelle databeskyttelsesforordningen og instruktioner udstedt af de kompetente myndigheder.

 

1. Dataansvarlig

Telia er dataansvarlig for dine personlige data, når du bruger Telia TV-tjenester.

Dataansvarlig kontaktoplysninger:
Telia Danmark, filial af Nättjenester Norden AB, Sverige
Holmbladsgade 139
2300 København S
CVR: 20367997

Telias databeskyttelsesofficer er Mads Larsen
Privat-liv@teliacompany.com


2. Telia TV Services

Denne privatlivsinformation gælder for Telia TV-tjenester. Der er forskellige platforme for tjenesten:

 • IPTV (internetprotokol-tv), der arbejder med en særlig tv-boks, set-top-boxen,
 • OTT (over-the-top), som kan bruges via internetbrowser, downloadet til en mobil enhed eller anden smart enhed (Telia TV Application). Det er muligt at have flere OTT-konti til forskellige enheder.

Du kan oprette en af disse tjenester eller begge dele på samme tid. Tjenesten kan omfatte forskellige funktionaliteter afhængig af platformen.

Du kan også have yderligere applikationer som supplerer IPTV platform:

 • Fjernbetjeningsapplikation og / eller
 • Fjernplanlægningsprogrammer til personlig videooptagelse relateret til den personlige videooptagelsesfunktionalitet.

Hvis du bruger disse supplerende applikationer, dækker denne privatlivs information også dem. Denne Privatlivsinformation gælder, når du bruger vores Telia TV Services og når Telia indsamler data fra din enhed for at kunne give dig Telia TV. Denne Privatlivsinformation gælder ikke for andre virksomheds applikationer og deres data indsamling, tjenester eller websteder, selvom de er tilgængelige via Telias netværk eller tjenester. Sådanne andre virksomheds applikationer og idata ndsamlinger, tjenester eller hjemmesider kan leveres og vedligeholdes for eksempel af forskellige tv-selskaber, Netflix eller Youtube.

 

3. Hvordan og hvilke personoplysninger indsamler vi?

Telia leverer Telia TV Services via IPTV og / eller OTT platform. Vi indsamler dine personlige data, som:

 • Du giver os, fx når du kommunikerer eller handler med os, når du køber vores tjenester, registrerer dig som bruger af vores tjenester, er i kontakt os og anmoder os om oplysninger. Du kan ændre nogle af dine indstillinger direkte i Telia TV-grænsefladen, fx kontaktoplysninger eller adgangskode.
 • Du genererer, når du bruger Tjenesten, fx når du bruger Telia TV Services ved at se indhold i Telia TV Service, ved at optage programmer, ved at leje film eller når du gennemser tv-brugergrænsefladen. Data genereret ved brug af Telia TV Services består fx af tv-visningsdata og oplysninger om din interaktion med brugergrænsefladen af tjenesten, f.eks. ved at vælge mellem funktioner i grænsefladen, klikke på synlige bannere eller vælge dine indstillinger for tjenesterne.
 • Vi henter data fra andre kilder som fra offentligt tilgængelige registre.

 • Vi indsamler data fra din enhed for at kunne tilbyde Telia TV servicen.

 • Du er ikke forpligtet til at levere personlige oplysninger til Telia, men hvis du beslutter dig for ikke at gøre det, er det muligt, at vi ikke vil være i stand til at levere vores Services til dig. Når du abonnerer på Telia TV Service, er det nødvendigt, at du giver oplysninger for at indgå og opretholde et løbende aftaleforhold med os.
 • Telia TV Services er ikke et specielt tilbudt eller målrettet for børn. Derfor forbliver det barnets forælder eller værges ansvar at sikre, at hvis et barn har adgang til Telia TV Services, bliver de guidet og overvåget på passende vis.

 

4. Struktur og hovedtræk ved Telia TV Service abonnement

For så vidt angår IPTV behandler vi generelt forbrugsdata af Telia TV TV boks således at forbrugsdata for flere mulige brugere af husstanden ikke kan adskilles. I tilfælde af flere brugere kan forbrugerdata fra en bruger af tjenesten ikke forbindes tilbage til en enkelt bruger. Venligst bemærk, at dette betyder, at hvis flere brugere benytter den samme IPTV-tjeneste i husstanden, så har alle brugere af IPTV-tjenesten adgang til de oplysninger, der er synlige fra IPTV-servicens brugerflade, fx visningsoplysninger.

For så vidt angår OTT behandler vi forbrugsdata genereret ved brug af Telia TV-applikation, der bruges via internetbrowser, mobilenhed eller anden smart enhed. Det er muligt at have flere OTT-konti til forskellige enheder. I tilfælde af flere brugere, for eksempel af en computer og internetbrowserapplikation, kan forbrugsdata for flere mulige brugere af den pågældende computer ikke adskilles. I tilfælde af flere brugere kan forbrugerdata fra en bruger af tjenesten ikke forbindes tilbage til en enkelt bruger. Venligst bemærk, at dette betyder, at når flere brugere benytter den samme enhed, fx computer i husstanden så kan alle brugere af tjenesten få adgang til de oplysninger, der er synlige fra brugergrænsefladen i Telia TV Application

Hvis du har abonneret på både IPTV og OTT-tjenester, kombineres forbrugsdata for IPTV og OTT for at muliggøre den sømløse visningsoplevelse, når du skifter mellem enheder. I dette tilfælde kan forbrugsdata for flere mulige brugere i en husstand eller de forskellige OTT-applikationsindretninger ikke adskilles. I tilfælde af flere brugere af kombineret tjeneste, der dækker både IPTV og OTT-tjenester, kan forbrugerdata fra brugerne ikke forbindes tilbage til en enkelt bruger. Venligst bemærk, at dette betyder, at når flere brugere eller flere applikationsenheder benytter samme kombinerede tjeneste i husstanden, så kan alle brugere af tjenesten få adgang til de oplysninger, der er synlige fra brugergrænsefladen af tjenesten, fx visningsoplysningerne i IPTV grænseflade.

De supplerende applikationer, der supplerer IPTV-platformen såsom: fjernbetjeningsapplikation og / eller fjernplanlægningsapplikation til personlig videooptagelse i forbindelse med den personlige videooptagelsesfunktionalitet, indsamler ikke nogen forbrugsdata, men tjener kun deres primære funktion, hvilket er at forbinde det supplerende program til IPTV-tjeneste .

Din Telia TV-tjeneste kan indeholde forskellige funktionaliteter, afhængig af den platform du benytter, og også fx alderen af din TV boks i din IPTV-tjeneste eller versionen af dit OTT-program. Din Telia TV-tjeneste kan have nogle eller alle følgende funktioner, som vi behandler dine personlige data for:

 • Overvågede programmer, hvor overvågede programmer er synlige på tv-grænsefladen.
 • Fortsæt med at se TV, for at fortsætte med at se et program fra det sted, hvor du stoppede tidligere, også med lejefilm, indtil de er tilgængelige for dig.
 • Optaget programliste, der er tilsluttet til personligt videooptagelsesfunktion til at se et optaget program senere.
 • Lokale nyheder, som leveres til dig, baseret på dit lokalområde, for at give lokale nyheder.

Følgende funktioner beriger og personliggør også din brugeroplevelse, og vi behandler dine personlige data for:

 • Mest populære anbefalinger, som er generelle anbefalinger
 • Personlige anbefalinger "Anbefalet til dig" og "Fordi du så", der er baseret på den visningshistorik, der er oprettet af dig via IPTV-sætboksen eller via et bestemt OTT-program via en internetbrowser, mobilenhed eller anden smart enhed.

 

5. Hvordan bruger vi dine personlige data?

Når Telia TV Services leveres via IPTV og OTT-platforme, er Telias primære hjemmelsgrundlag for behandling af personlig data:

 1. som led i opfyldelse af aftalen og
 2. legitime interesse.

Når du benytter yderligere applikationer, som supplerer IPTV-platform: Fjernbetjeningsapplikation og / eller fjernplanlægningsprogrammer til personlig videooptagelse, beror Telias behandling på opfyldelsen af aftalen om levering af IPTV eller OTT.

Telia behandler dine personlige data som led i opfyldelsen af en aftale, fx til:

 • Kundeadministration; fx at administrere dit kundeforhold med os og på tværs af Telia.
 • Levering af varer og tjenesteydelser; fx at levere og levere ydelserne baseret på din kontrakt med Telia.
 • Problemløsning og fejldetektion; fx at løse eventuelle problemer eller fejl og for at sikre kvaliteten af din service i din Telia TV-service.
 • Servicetransmission; fx at levere og levere de tjenester, der er baseret på din kontrakt med Telia, og at give dig onlineindholdstjenesten også, hvis du tager din tjeneste med dig, mens du midlertidigt rejser inden for EU's medlemsstater i løbet af din Telia TV-servicekontrakts varighed.

 

Telia behandler dine personlige data baseret på legitime interesser fx til:

 • Kundeservice; f.eks. at give dig kundeservice operationer relateret til Telia TV-tjenester og produkter og for at nå bedre tjenester og produkter
 • Grundlæggende profilering; for eksempel at tilbyde dig bedre tilpassede tjenester, f.eks. at give dig tilpassede anbefalinger til tv-indhold baseret på de programmer, du har set for nylig, og også at give dig passende markedsføring
 • Markedsføringsformål fx at opdatere og informere dig om og tilbyde dig passende markedsføring om Telia TV-produkter og -tjenester
 • Serviceforbedring; fx at analysere tv-tjenesteforbruget for bedre at forstå vores kunders behov og for at forbedre Telia TV-tjenester og produkter
 • Statistiske formål; fx at give dig de generelle anbefalinger til tv-indhold baseret på de mest populære programmer og til at oprette andre tv-relaterede statistikker over vores tjenester
 • Kundeforhold ; fx at udføre andre behandlingsaktiviteter for at understøtte dit kundeforhold og at overholde Telias kontraktlige forpligtelser overfor sine interessenter.

Derudover kan Telia også omdanne dine personlige data til aggregeret og anonymiseret data, hvor dine individuelle personlige data ikke længere kan skelnes fra andre data.

I alle de ovennævnte tilfælde behandler vi kun personlige data, i det omfang det er nødvendigt for det formål, altid under hensyntagen til beskyttelsen af dit privatliv. Dine personlige data vil kun blive brugt af Telia på en måde, der er i overensstemmelse med det formål, som vi har indsamlet det til.

 

6. Hvordan beskytter vi dine data?

Beskyttelse af dine personlige data er af største betydning for os.

Telia arbejder løbende for at beskytte vores kunders interesser og data. Vores sikkerhedsarbejde omfatter beskyttelse af personale, information, it-infrastruktur, interne og offentlige netværk samt kontorbygninger og tekniske faciliteter. Der lægges særlig vægt på oplysninger som dine personlige data.

Informationssikkerhed og sikring af passende beskyttelse af kundeoplysninger er afgørende for os. Vi stræber efter at gennemføre sikkerhedsforanstaltninger for at fastsætte et passende niveau af beskyttelse af oplysninger og for at forhindre og afsløre offentliggørelse af personoplysninger til uautoriserede parter.

Vores sikkerhedsarbejde balancerer risikoeksponering, forretningsværdi, tilgængelig teknologi, sårbarheder og trusler for at overholde gældende love, regler og kontraktmæssige krav.

 

7. Med hvem deler vi dine oplysninger?

Vi deler dine oplysninger med:

 • Telia-koncernselskaber inden for rammerne af gældende lovgivning. Vores datterselskaber kan bruge dine oplysninger til de formål, der er angivet i dette dokument, herunder at markedsføre deres produkter og tjenester til dig.
 • Underleverandører, dvs. databehandlere, som arbejder for os og behandler personlige data på vegne af Telia. Disse databehandlere behandler dine personlige data på vegne af os, når vi har indgået aftale med dem om at hjælpe os med databehandlingen, når de leverer Telia TV-tjenester, fx service støtteaktiviteter og analytiske forarbejdning aktiviteter. Disse tredjeparter må ikke anvende personoplysningerne til andre formål end at levere tjenesten aftalt med os. Ved brug af underleverandører tager vi passende foranstaltninger for at sikre, at også vores underleverandører opererer i overensstemmelse med denne meddelelse.

Databehandlerselskaber, der udfører tjenester for os, kan være placeret uden for EU eller det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Hvis vi overfører dine personlige data på denne måde, tager vi de nødvendige skridt i overensstemmelse med gældende love for at sikre, at dine rettigheder til privatlivets fred og databeskyttelse er sikret. Afhængigt af situationen kan Telia påberåbe sig en Europa-Kommissionens beslutning om tilstrækkelighed (under forudsætning af, at den relevante tjenesteudbyder har et passende beskyttelsesniveau) eller hvis der ikke findes en sådan beslutning, kan Telia anvende beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. standard databeskyttelsesklausuler. For at få en kopi af de relevante garantier (hvis det er relevant), kontakt venligst Telia kundeservice ved hjælp af kontaktoplysningerne, der er fastlagt i denne fortrolighedserklæring.

Når du forlader vores Telia TV-tjeneste og bruger ethvert andet selskabs data netværk, applikationer, tjenester eller websteder, selvom det er ved adgang til via Telias netværk eller tjenester, gælder denne Privatlivsinformation ikke de eksterne tjenesteudbyderes applikationer, tjenester eller hjemmesider. Enhver databehandling og indsamling der finder sted i den eksterne tjenesteudbyders tjeneste dataindsamling, er underlagt privatlivspolitikkerne og vilkårene for disse tredjepartsudbydere. Vi opfordrer dig til at lære om de eksterne serviceudbyderes privatlivspraksis.

Vi kan også dele dine oplysninger:

 • Som svar på juridisk proces, myndigheds anmodning, for at overholde gældende lovgivning, en retskendelse, i forbindelse med retssager eller anden retlig proces,
 • Til kompetente myndigheder, når det kræves eller på anden måde er tilladt ved lov og altid i overensstemmelse med strenge bestemmelser
 • I forbindelse med virksomhedsoverdragelser som del af fusion, erhvervelse, salg af aktiver eller overgang til tjeneste til et andet selskab.
 • Vi kan også behandle anonymiserede eller aggregerede data, som ikke vedrører dig som individ. Sådanne data kan deles til andre formål og parter.

 

8. Hvor længe bevarer vi dine data?

Vi opbevarer dine personlige oplysninger i den periode, der er nødvendig for at opfylde de formål, der er beskrevet i denne Privatlivsinformation medmindre en længere opbevaringsperiode er påkrævet eller tilladt i henhold til gældende lovgivning.

De vejledende maksimumsperioder for lagring af data er angivet nedenfor. Vi kan dog gemme dataene kortere end den vejledende periode, når dataene kun behøver at blive lagret i kortere tid for behandlingsaktiviteten og det pågældende formål.

Vi opbevarer data for ovennævnte behandlingsformål, som vi udfører for at kunne opfylde vores aftaleforhold med dig i højst to år fra slutningen af kundesammenhæng, med undtagelse af de personoplysninger, der behandles og opbevares til kundeadministrations samt regnskabsmæssige formål i højst fem plus løbende år fra slutningen af kundeforhold.

Slette/opbevaringsfrister for anonymiserede data styres ikke af disse begrænsninger eller krav.

 

9. Hvordan bruger vi cookies?

Telia TV-tjenester, IPTV platform samt OTT platform benytter "cookies" teknologi.

Vi bruger oplysninger indsamlet ved hjælp af cookies til følgende formål:

Funktionelle cookies og serviceydelser: Disse cookies er vigtige for driften af tjenesten, og de muliggør også en jævn brugeroplevelse. Når du fx logger ind på Telia TV Service, autentificerer cookies dig til Telias systemer, cookies kan også hjælpe med at registrere servicefejls situationer. Hvis du ønsker det, behøver du ikke at indtaste brugernavnet, adgangskoden og personaliseringsindstillingerne, hver gang du logger ind på tjenesten.

Serviceudvikling og brugsanalyse: Ved at overvåge brugen af cookies kan vi forbedre driften af vores services. Vi modtager f.eks. oplysninger om, hvilke sektioner af vores tjenester som er de mest populære, og vi kan kompilere statistikker for at vurdere effektiviteten af forskellige servicefunktioner.

Vi kan inden for lovens rammer kombinere oplysninger modtaget ved hjælp af cookies med oplysninger modtaget på brugeren i andre forbindelser, såsom oplysninger om de anvendte tjenester.

Du kan justere og de-aktivere dine cookieindstillinger i browserindstillingerne
Vi vil dog gerne minde dig om, at det i nogle tilfælde kan nedsætte rådigheden af tjenesten eller reducere funktionaliteten eller endog forhindre adgang til Tjenesten.

Telia TV Services indeholder nogle links til tredjeparts applikationer, tjenester eller hjemmesider. Tredjepartstjenester eller tredjepartsapplikationer, der findes på Telia TV Service-platforme, er underlagt tredjeparts privatlivspolitikker. Vi opfordrer dig til at lære om tredjeparts privatlivspraksis.

 

10. Hvad er dine valg og rettigheder?

Som registrerede bruger har du forskellige rettigheder vedrørende dine personoplysninger, afhængigt af til hvilke formål og situation dine oplysninger er behandlet. Du har:

 • Ret til indsigelse. Du har ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, herunder profilering, når dine personoplysninger behandles på baggrund af Telias legitime interesse. Telia kan afvise anmodningen om de overbevisende legitime interesser, Telia stammer fra behandlingen. Du kan altid gøre indsigelse mod direkte markedsføring, herunder også profilering i forbindelse med sådan direkte markedsføring.
 • Ret til at give og tilbagekalde dit samtykke. Du har ret til at give og inddrage dit samtykke til enhver tid, hvis dine personoplysninger behandles på grundlag af samtykke fra dig.
 • Ret til Indsigt. Du har ret til at få bekræftelse på, om dine personlige data behandles eller ej, og i så fald få adgang til dine personlige oplysninger.
 • Ret til at blive glemt. Du har ret til at opnå sletningen af dine personlige data vedrørende dig f.eks. Når du trækker dit samtykke fra dig, har du gjort indsigelse mod behandlingen udført på grundlag af berettiget interesse.
 • Ret til berigtigelse. Du har ret til at få rettet op på urigtige personoplysninger om dig eller i nogle tilfælde at have ufuldstændige data afsluttet.
 • Ret til begrænsning. Du har ret til at opnå begrænsning af personoplysninger, når visse betingelser gælder.
 • Ret til overførbarhed. Du har ret til at modtage personoplysninger om dig, som du har givet os, når behandlingen af sådanne oplysninger er baseret på samtykke eller ved opfyldelse af kontrakten. Du har ret til at modtage sådanne data i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til også at have disse oplysninger overført til en anden datastyring.
 • Ret ikke at være underlagt en beslutning udelukkende baseret på automatiseret behandling. Du er berettiget til ikke at blive underlagt en beslutning udelukkende baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkninger for dig eller tilsvarende påvirker dig, hvis det er relevant.

 

11. Hvordan bruger du dine rettigheder?

Du kan bruge alle dine rettigheder og valg aktivt på Telias selvbetjeningsportal Mit Telia ved at benytte dette link.

Log venligst ind på dine Mit Telia-sider via ovenstående link eller på hjemmesiden på www.telia.dk/mit-telia/privat/ Efter at du har logget ind på Mit Telia selvbetjeningsportal, skal du navigere til din mappe [My privacy settings]. Du kan også kontakte Telia kundepleje på kundepleje@telia.dk.

Hvis du er bekymret for, at Telia ikke har overholdt denne Privatlivsinformation eller gældende databeskyttelses lovgivning, kan du indsende en klage til Telia. Du har også ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed i det land, hvor du har din sædvanlige bopæl eller på stedet for den påståede overtrædelse, f.eks. med Datatilsynet , som er den kompetente myndighed for privatlivets fred i Danmark

 

12. Hvordan finder du ud af ændringer i denne meddelelse?

Vi må muligvis opdatere denne Privatlivsinformation, da vores aktiviteter, tjenester og produkter udvikler sig over tid. Derfor opfordrer vi dig til at kontrollere den seneste version af denne Privatlivsinformation regelmæssigt på vores hjemmeside (IPTV Privatlivsinformation). Hvis vi foretager væsentlige ændringer af denne meddelelse, meddeler vi dig i Telia TV Service's grænseflade og ved at give et opdateret privatlivs meddelelse på vores hjemmeside.

 

13. Hvordan kontaktes os?

Vi opfordrer dig til at kontakte os ved hjælp af de kontaktoplysninger, der er angivet ovenfor, for spørgsmål om denne fortrolighedserklæring eller behandling af dine personlige oplysninger.

 

4. maj 2018