Fortrydelsesret til varer købt uden for butik hos Telia

Fortrydelsesret til varer købt uden for butik hos Telia

Se herunder, hvordan du fortyder dit køb hos Telia.

Se herunder, hvordan du fortyder dit køb hos Telia.

Om fortrydelse

Du har 30 dages fortrydelsesret fra modtagelsen af ordren, og har accepteret, at aftalen træder i kraft straks, hvilket betyder, at du skal betale for alt forbrug indtil du eventuelt fortryder.
Såfremt du ønsker at fortryde aftalen, kan du enten udfylde fortrydelsesformularen online (ved at vælge type af produkt her under) eller udfylde formularen som findes i vilkårene og sende til den angivne adresse.

TRIN 1: Vælg hvilken type produkt du ønsker at fortryde købet af?


Mobilprodukter

Mobilabonnementer med eller uden mobiltelefon, mobilt bredbånd med eller uden udstyr (som f.eks. 4G mobilt WiFi, mobil router eller tablet). Gælder ikke erhvervskunder

Bredbånd- og tv-produkter

Bredbånd, Bredbåndstelefoni, Telia TV, PSTN og ISDN.

Vejledning om fortrydelsesret ved aftaler indgået uden for Telias fysiske butikker

Telia lægger vægt på tilfredse kunder. Det betyder, at hvis du har indgået en aftale med Telia uden for en af Telias butikker (et fjernsalg) har du 30 dages fortrydelsesret. Det betyder, at du har ret til at træde tilbage fra aftalen uden begrundelse inden for 30 dage.

Fortrydelsesfristen udløber 30 dage efter den dag, hvor du indgår aftalen, eller – ved køb af fysiske varer - hvor du eller en af dig angiven person, modtager varen.

For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele Telia, din beslutning om at fortryde aftalen i en utvetydig erklæring (f.eks. brev, e-mail eller ved opkald til Kundeservice). Du kan benytte fortrydelsesformularen, som er vedhæftet disse betingelser, men det er ikke obligatorisk.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Hvis du udøver din fortrydelsesret, refunderer Telia alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger, uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 30 dage fra den dato, hvor Telia har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde aftalen. Telia gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Telia kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil Telia har modtaget eventuelle købte varer retur, eller du har fremlagt dokumentation for, at du har returneret varerne til os.

Hvis du har modtaget varer i forbindelse med aftalen, skal du returnere varerne til os uden unødig forsinkelse og senest 30 dage fra den dato, hvor du har informeret os om udøvelse af fortrydelsesretten. Fristen er overholdt, hvis du returnerer varerne inden udløbet af 30 dage. Telia afholder de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne med almindelig post.

Hvis du har ønsket, at tjenesten blev sat i gang straks og inden fortrydelsesfristens udløb, skal du betale Telia et forholdsmæssigt beløb for din brug af tjenesten frem til din fortrydelse af købet/aftalen. Dette beløb beregnes i forhold til den samlede levering af tjenesten og/eller dit konkrete forbrug af tjenesten afhængig af karakteren af dit køb eller aftale.
For bredbåndsabonnementer gælder det, at du vil blive opkrævet for omkostningerne til etableringen af bredbåndsforbindelsen, såfremt du fortryder aftalen efter modtagelsen af ordrebekræftelsen. Etableringsomkostningerne udgør 450 kr.

Du hæfter kun for en eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendig for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den funderer på.

Du har ikke fortrydelsesret ved indgåelse af aftaler i Telias butikker.

*) Denne skabelon er ugyldig for erhvervskunder. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte erhvervskundeservice på 80 40 40 30 eller sende en mail til mobilerhverv@telia.dk