Klage

Klage

Vil du klage over et køb foretaget hos Telia, kan du herunder læse, hvordan du gør.

Vil du klage over et køb foretaget hos Telia, kan du herunder læse, hvordan du gør.

Hvis du ønsker at klage som forbruger

Har du som forbruger en klage, skal du først ringe til Telias kundeservice på 80 10 10 10 eller sende e-mail til mobilprivat@telia.dk med "klage" i emnefeltet. Telia træffer herefter afgørelse i sagen senest 3 måneder efter, at klagen er indgivet.

Skulle du mod forventning ikke få løst din klage eller være uenig i Telias afgørelse, kan du henvende dig til nedenstående ankenævn:

Hvis du ikke er tilfreds med Telias afgørelse og angår din klage varer (mobiltelefoner og lignende) eller indholdstjenester (køb fra App, musik eller ringetoner) kan du klage til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Center for klageløsning
Carl Jacobsens vej 35
2500 Valby
Telefon: 33 18 69 00
www.kfts.dk

Er dit køb foretaget online på shop.telia.dk, kan du også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

 

Hvis du ikke er tilfreds med Telias afgørelse og angår din klage abonnement på teletjeneste (eksempelvis klage over regning eller Telias vilkår) kan du klage til:

Teleankenævnet
Axeltorv 6, 3. sal Th.
1609 København V
Telefon: 41 71 50 00
www.teleanke.dk