Samfundsansvar

Samfundsansvar

Som et af Danmarks største teleselskaber påtager vi os et ansvar for det samfund, som vi er en del af. I tråd med vores værdier er det vigtigt for os, at vi udviser ansvar i alle dele af vores forretning.

Som et af Danmarks største teleselskaber påtager vi os et ansvar for det samfund, som vi er en del af. I tråd med vores værdier er det vigtigt for os, at vi udviser ansvar i alle dele af vores forretning.

Alle medarbejdere har gennemført træning i vores Code of Ethics & Conduct for at få et dybere kendskab til og en forståelse for vores globale kodeks for etik og adfærd. Dermed sikrer vi, at vi alle ved, hvordan vi lever op til disse forpligtelser og principper og derved også, at de bliver afstemt med vores leverandører og samarbejdspartnere.

I Danmark tager vores tilgang til CSR afsæt i TeliaSoneras overordnede målsætninger, forventninger fra kunder, medarbejdere og øvrige interessenter samt vores forpligtelser i henhold til UN Global Compact.

I Danmark støtter vi TeliaSoneras fokusområder og retningslinjer og lægger især vægt på børn, miljø og klima.

Klima og miljø

Klima og miljø

Telia er bevidst om sit ansvar i forhold til miljø og klima og arbejder målrettet på at nedsætte sit energiforbrug og reducere CO2-udledningen

Børn og ansvarlighed

Børn og ansvarlighed

Som tele- og internetleverandør er det vores opgave at skabe et sikkert og trygt miljø for børns brug af mobiltelefoni og internet

Share with care

Share with care

Share With Care sætter fokus på at opleve og dele musik, film, tv, spil og litteratur på nettet

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer

Telias etiske retningslinjer ved udbud af mobile indholds- og betalingstjenester