Telias etiske retningslinjer

Telias etiske retningslinjer

Aftaler ved udbud af mobile indholds- og betalingstjenester

Aftaler ved udbud af mobile indholds- og betalingstjenester

Baggrund

Markedet for indholds- og betalingstjenester reguleres i dag via selvregulering i en rammeaftale.

Aftalen er indgået af teleselskaberne Telia, TDC, Telenor og 3.

Rammeaftalen indeholder blandt andet krav til indholdsudbyderne, hvad angår informationskrav til kunderne.

Det har dog vist sig, at en tjeneste kan opfylde informationskravene uden at være etisk forsvarlig. Det gælder f.eks. selve tjenesten, prissætningen og købsprocessen.

Telia har derfor fundet det nødvendigt at klarlægge, hvad Telia etisk kan acceptere ved udbud af indholds- og betalingstjenester.

Etiske retningslinjer

I Telias aftaler med indholdsudbydere har Telia indarbejdet, at Telia kun ønsker at give adgang til varer og tjenester:

Der giver en oplevet reel værdi for Telias kunder
Hvor der er en fornuftig sammenhæng mellem pris og kvalitet
Hvor prisen entydigt og præcist fremgår inden bestilling
Hvor tjenestetype og dens kvalitet entydigt og præcist fremgår inden bestilling
Hvor kunden er klar over, hvem hun handler med
Hvor opsigelsesprocedure for abonnementslignende tjenester er klart og tydeligt beskrevet for kunden'

Det betyder mere konkret, at:

 • Der skal være en fornuftig sammenhæng mellem tjenestens pris og kvalitet
 • Det skal være tydeligt for kunden, hvad tjenesten går ud på
 • Der skal være en naturlig sammenhæng mellem den indledningsvis præsenterede tjeneste og efterfølgende abonnerede tjeneste
 • Kunden informeres korrekt og overskueligt om tjenesten i markedsføringen
 • Købsflowet er logisk og enkelt. Teksten er klart og entydigt formuleret
 • Kunden selv vælger den ønskede tjeneste

Undtagelser fra denne regel er eksempelvis:

 1. Breaking news
 2. Fortune cookies
 3. Lykkeposer
 4. Horoskoper
 5. Alle fortløbende abonnementstjenester, som ikke er tillægstakserede
 • Tjenesterne fremgår af et katalog, hvor kunden har mulighed for at se, høre eller prøve tjenesterne forud for køb for, at kunden kan danne sig et reelt indtryk af tjenesterne forud for køb
 • Kunden ikke bindes af et abonnement for at få resultatet af en test, da sidstnævnte betragtes som værende en enkeltstående tjeneste
 • Ved tjenester, som alene retter sig mod professionelle aktører, skal dette angives
 • Alle krav fra rammeaftalen er opfyldte

Ovenstående udtrykker Telias holdning til 'god indholds- og betalingsskik' som beskrevet i rammeaftalen, der er på www.rammeaftalen.dk