Klima og miljø

Klima og miljø

Vi ønsker at bruge vores kernekompetencer til at fremme en bæredygtig udvikling af samfundet og miljøet og arbejder målrettet med at optimere vores aktiviteter, så de miljømæssigt negative konsekvenser mindskes. Samtidig bidrager vores ydelser til at levere løsninger for virksomheder og private, der kan føre til mere miljø- og klimavenlig adfærd.

Telia er bevidst om sit ansvar i forhold til miljø og klima og arbejder målrettet på at nedsætte sit energiforbrug og reducere CO2-udledningen. Målet er at blive en del af løsningen på klimaudfordringerne frem for en del af problemet.

Optimering af egne aktiviteter

Den største del af Telias energiforbrug og CO2-udledning ligger i det mobile netværk. Telia arbejder derfor hele tiden på at optimere netværkets energieffektivitet og vælge de mest energieffektive løsninger.

Telia søger også i sine øvrige aktiviteter at minimere energiforbruget ved eksempelvis at have censorer, der regulerer forbruget af lys og varme i virksomhedens største kontorbygning samt ved at sortere og bortskaffe affald på ansvarlig vis. Herudover opfordres medarbejdere til at tænke miljøvenligt i dagligdagen ved fx at minimere rejseaktivitet, printe på begge sider af papiret og sortere papiraffald genbrug. Desuden stiller Telia krav til sine leverandører om etik og miljø.

Miljøvenlige løsninger til kunderne

Telias produkter og services kan bidrage til at gøre det let og attraktivt at vælge energirigtige løsninger - især i erhvervslivet. Telekonferencer kan således reducere rejseaktiviteter i forbindelse med møder, og hjemmearbejdspladser og eWork kan spare mange kilometer i bilen og samtidig føre til mere fleksibilitet for medarbejdere og arbejdspladser. Dette er derfor produkter, som Telia i vid udstrækning benytter sig af internt, og som erhvervskunder kan drage fordele af.

 

Retningslinjer for indholds- og betalingsbetingelser
http://telia.dk/etiske-retningslinier