Crowd Insights

Travel Emission Insights

Et banebrydende digitalt redskab, der kan hjælpe bl.a. kommuner og regioner med at reducere deres klimaaftryk ud fra analyser af persontransport.

Det kræver mere end gode intentioner at reducere CO2-udledningen. Det kræver handling. Telia Travel Emission Insights giver by- og miljøplanlæggere værktøjer til at handle. Det giver kommuner mulighed for at måle og benchmarke CO2-udledningen fra forskellige ruter og transportformer. Derefter kan de prioritere, hvilke handlinger der har den største virkning. Det giver dem også mulighed for at måle, dele og rapportere deres fremskridt.

Telia Travel Emission Insights kombinerer anonymiserede bevægelsesdata fra Telias mobilnetværk med den anerkendte CERO-model for CO2-udledning. Det er nøglen til datadrevet beslutningstagning i kampen mod klimaændringer.

Mål og benchmark CO2-udledningen fra forskellige transportformer

Identificer og prioriter de handlinger, der har størst virkning

Del og rapportér fremskridt og forbedringer over tid

CERO sætter fokus på CO2

CERO-modellen er baseret på mere end 300.000 rejsevaneundersøgelser, hvor transportformer og rejsetider kombineres med modeller for CO2-udledning. Dermed kan redskabet både estimere sandsynligheden for, at folk vælger forskellige transportformer under givne omstændigheder, samt beregne CO2-udledningen for hver rejse.

Resultaterne kan bruges til at anvise bedre og grønnere transportalternativer; et mønster af nye muligheder, som kan understøttes af forskellige tiltag – fx andre transportformer, optimeret infrastruktur, udbygget offentlig trafik, information om alternativer mv.

Telia Travel Emission Insights kombinerer positionsspecifikke bevægelsesdata for menneskemængder med CERO-modellen (Climate and Economic Research in Organisations). Denne model er udviklet på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Sverige og er bredt accepteret som en præcis måde for kommuner og private virksomheder at benchmarke deres CO2-udledning på og udarbejde handlingsplaner for at reducere CO2-udledningen på den mest økonomisk effektive måde.

Mål alle transportformer

Anonymiserede og aggregerede bevægelsesdata fra Telias mobilnetværk anvendes til at levere oplysninger om, hvor mange mennesker der rejser mellem forskellige steder, og hvornår de rejser. Dataene genereres, når mobiltelefoner bevæger sig mellem forskellige mobilmaster i løbet af en dag. Dataene bliver anonymiseret og aggregeret for at vise menneskemængders bevægelsesmønstre. De viser, hvor mange mennesker der bevæger sig mellem forskellige steder på forskellige tidspunkter i løbet af dagen. De er baseret på bevægelsesdata fra over 16 millioner abonnenter i Norden og Baltikum og giver derfor et enestående informationsmættet datasæt, der er langt mere nøjagtigt end traditionelle undersøgelser eller prøver taget ved observationer.

Prioritér de handlinger, der gør en forskel

I Telia Travel Emission Insights får du konkrete anbefalinger i forhold til, hvilke handlinger der skal foretages, og hvilke CO2-reduktioner de kan give. Transportplanlæggere kan få svar på spørgsmål som: Hvor skal vi investere i busbaner, og hvor skal vi investere i cykelstier? Hvor kan forbedringer af den offentlige transport gøre den hurtigere end at tage bilen?

For personer, der arbejder med bæredygtighed og miljøkoordinering ude i kommunerne, er det et værktøj til at opstille forskellige scenarier og beregne de resultater, som hver enkelt scenarie kan frembringe. Det giver mulighed for flere datadrevne beslutninger om offentlige udgifter og for at levere transparente begrundelser for, hvorfor beslutningerne træffes, og hvad man forventer at opnå.

Få personlig rådgivning

Få personlig rådgivning

Få rådgivning om den rette løsning til netop din virksomhed. Skriv dine kontaktinformationer - så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Mål og rapportér jeres fremskridt

For at leve op til Paris-aftalen og begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C skal CO2-emissionerne reduceres med 7,6 % hvert år i de næste ti år. Derfor er der ikke plads til at gætte på, om noget virker eller ej.

Telia Travel Emission Insights inkluderer historiske data, der går tilbage til 2019. Derfor kan du sammenligne den nuværende tilstand med fortiden fra dag ét. Du kan også måle effekten af ændringer over tid. Det er desuden nemt at rapportere CO2-emissioner fra rejser og opfylde rapporteringskravene fra IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), som bliver obligatoriske fra 2024.