Kurv
Telias sustainability indsats

En del af løsningen

– ikke bare en mindre del af problemet

Telias grønne løfte

0 % CO2 og 0 % spild igennem 100% handling. Med de tre grønne målsætninger frem mod 2030 tager vi i Telia et konkret ansvar for vores klima og for de kommende generationer. 

Som teleselskab med et digitalt DNA påtager vi os faktisk mere end det - vi har så at sige en dobbeltrolle. Vi har både et ansvar for at minimere vores eget klimaaftryk, men har samtidig de løsninger på hylden, der kan bidrage aktivt til erhvervslivets grønne omstilling. Den rolle gør, at vi tør sige, at vi vil være en del af løsningen og ikke bare en mindre del af problemet.

Alle 20.400 medarbejdere i Telia på tværs af Norden og Baltikum er engagerede omkring vores grønne løfte – og vi inviterer vores partnere, leverandører og kunder med ombord i kampen for en sundere klode. Vil du også være med?

I 2030 ...

... udleder vi 0% CO2

Vi har altid været en ansvarlig virksomhed – men nu hæver vi barren. Vores eget CO2-forbrug kan reduceres, og vi vil hjælpe kunder og leverandører med at reducere deres. Det sker gennem digitale løsninger, et 100 % grønt netværk og en øget bevidsthed om, hvor vi kan sætte ind på kort og lang sigt.

... spilder vi 0 %

Vi indregner miljø- og klimahensynet i alle projekter, og vi indfører systemer for styrket genanvendelse af fx mobiltelefoner, netværkskomponenter, salgs- og kampagnematerialer mv. Vi vil forbruge mindre, og genbruge mere. Såre simpelt!

... er der 100 % handling

Vi er dedikerede til 100 % handling på alle niveauer. Telias bestyrelse og ledelserne i de enkelte lande styrer aktivt efter vores fælles klimamål. Alle medarbejdere har pligt og privilegier til at bidrage, og vores kunder, partnere og leverandører skal med på rejsen.

Telias Klimaaftryk

Vi har beregnet vores klimaaftryk i detaljer ud fra en anerkendt metode, GHG-drivhusgasprotokol. Derfor ved vi præcist, hvor meget Co2 vi udleder og hvor meget affald vi skaber. Datagrundlaget giver os en detaljeret indsigt i, hvor vores aftryk er størst, og dermed hvor vi konkret kan sætte ind for at skabe en bæredygtig forretning.

I alt udledte vi 69.000 tons Co2 i 2020. Vores Co2-udledning, der er beregnet ud fra scope 1-3*, består af 11% direkte udledninger og 89% indirekte udledninger – og fordeler sig overordnet som på billedet her:

Nyt banner til teliaDK.jpg

* Scope 1 er vores direkte emissioner fra fx brug af benzin til firmabiler, olie eller gas. Scope 2 er vores indirekte emissioner fra fx brug af el og fjernvarme til vores netværk, hovedkontor og butikker. Scope 3 er indirekte emissioner fra hele vores værdikæde, fx leverandørers produktion af mobiltelefoner og vores kunders brug af strøm i telefonernes levetid.

Vejen mod 2030

Vi vil lede vejen, skabe resultater og være rollemodeller via de valg, vi træffer. Vi sætter 100 % handling bag vores ord og skaber varige forandringer med et bæredygtigt afsæt, der skal gennemsyre alt, hvad vi gør.

Her er nogle af de initiativer, vi allerede har sat i værk:

Sustainability report

 • Vi redegør løbende for, hvor langt vi er nået. Resultaterne samles i vores årlige rapport om bæredygtighed.
 • Rapporterne samler trådene og giver med tekst og visualiseringer et overblik over Telias tiltag, initiativer, mål og resultater.
 • Læs vores seneste rapport for 2021 her.
 • Læs vores tidligere rapporter her: 2020 på dansk her og på engelsk her. Vores rapport fra 2019 findes på dansk her og på engelsk her.

Telia er medstifter af Eco Rating

Telia er medstifter af Eco Rating, der giver forbrugerne mulighed for at vurdere mobiltelefoners klima- og miljøpotentiale. Mærkningsordningen giver forbrugerne bedre mulighed for selv at træffe det grønne valg, der er rigtigt for dem. 

Gennem Eco Rating tildeles telefoner fra de producenter, der er med i ordningen, en rating ud fra en række forskellige parametre, der opsummeres i fem overordnede faktorer: Holdbarhed, genanvendelighed, reparerbarhed, ressourceeffektivitet og klimahensyn.  

Den samlede score angiver den totale Eco Rating mellem 0 og 100. Jo højere score, desto mere miljøvenlig er mobiltelefonen. Læs mere om ordningen på Eco Ratings hjemmeside

Grøn energi

 • Telias hovedkontor, shops, netværk og datacentre i Danmark kører allerede nu på 100 % grøn energi. Læs mere om vores grønne netværk.
 • Selvom dataforbruget stiger markant hvert år, er vi lykkedes med samtidig at reducere vores energiforbrug i datacentrene med 1405 tons siden 2015.
 • Vi har sammen med vores partnere udviklet nye IoT-løsninger inden for fx renovation og genbrugsprojekter, som sparer store mængder CO2-udledning.

Produkter

 • Vi har introduceret Telia Recycle, som betyder, at du kan aflevere din gamle mobil i butikken og spare penge på en ny. Læs mere om Telia Recycle her.
 • Virker mobilen, renser vi den effektivt for data og sælger vi den videre – ofte til ikke-vestlige lande. Er den ikke god nok til videresalg, bliver en stor del af dens komponenter genbrugt som reservedele, mens resten smeltes om og genanvendes i fremstillingen af nye produkter.
 • Vi vil informere mere offensivt om vores produkters og ydelsers klimaaftryk, så kunderne kan prioritere det grønneste valg.

Shops

 • Som alle andre virksomheder, der udvikler og sælger produkter, markedsfører vi vores services. Den aktivitet har et klimaaftryk i sig selv. Derfor har vi besluttet, at alt print- og salgsmateriale fra 2020 skal være bæredygtigt.
 • Vi vil blandt andet genanvende plast-granulat fra vores recycling af mobiltelefoner til at producere skilte, butiksmaterialer mv.
 • Vi indkøber kun genanvendelige og klimavenlige poser til alle vores butikker. En lille, men vigtig forskel.

Ledelse

 • At træffe det rigtige og grønne valg kræver viden, mod og ressourcer. Derfor er det helt afgørende, at Telias grønne løfte er forankret i forretningsstrategien og den øverste ledelse, samt af den manifesteres i hverdagen.
 • Hver afdeling i Telia har opstillet individuelle mål for, hvordan de vil bidrage til en grønnere forretningsmodel, og hvert team har lagt en plan for, hvordan målene skal nås gennem daglige beslutninger og handling.

Medarbejdere

 • Vi hjælper vores medarbejdere til at træffe grønnere valg i hverdagen. Alle skridt tæller og gør en forskel for vores klima.
 • Vi har listet 5 grønne løfter, som alle medarbejdere kan følge og bidrage med i hverdagen. Det omfatter alt fra at slukke sin skærm, når man går fra arbejde, til at tage trappen i stedet for elevatoren, at genbruge sin kaffekop og ikke mindst at minimere flyrejser.
 • Vi har et internt ambassadørteam, som skal inspirere os til at foretage klimavenlige valg på og uden for arbejdspladsen. At have ambassadører er helt afgørende for at skabe en bevægelse og ændre indgroede måder at tænke og handle på. Vi har brug for ildsjæle, der går forrest.

Fælles om verdensmålene

Alle lande i FN har forpligtet sig til at opnå 17 definerede verdensmål inden 2030. Hvis vi skal indfri den ambition, kan indsatsen ikke kun foregå på politisk niveau. Derfor arbejder vi i Telia målrettet med fem verdensmål for at tage del i et fælles ansvar for en bæredygtig udvikling på globalt plan. 

Vi har valgt verdensmål nr. 9, 11, 12 og 17 – for at kunne løfte mål 13, der handler om at bekæmpe klimaforandringerne og deres konsekvenser. 

Vores tilgang til arbejdet med FN’s verdensmål er, at vi både skal drive selvstændige processer, muliggøre positive tiltag gennem teknologi og deltage som partner i projekter, der gør en forskel i forhold til reducering af CO2-udledning og ressourceforbrug.

telia_sustainability_verdensmaal_9_1280x720.png telia_sustainability_verdensmaal_11_1280x720.png telia_sustainability_verdensmaal_12_1280x720.png 13-klimainsats.png telia_sustainability_verdensmaal_17_1280x720.png

Digitaliseringen som katalysator for den grønne omstilling

Case: IoT-projekt med Frelsens Hær

Tøjcontainere fortæller, hvornår de skal tømmes

Et samarbejde mellem Telia og Frelsens Hær betyder, at hundredevis af containere til tøjindsamling udstyres med digital mobilteknologi, som gør containere i stand til selv at meddele, når de er fyldte og skal tømmes. Dermed elimineres et stort og ressourcekrævende problem for hjælpeorganisationen. Resultatet er mindre kørsel, bedre indtjening og reduceret CO2-forbrug.

Case: IoT-projekt med FM Mattsson

Mindre vand- og elforbrug med intelligente vandhaner

Vandhaneproducenten FM Mattsson har sammen med Telia udviklet en IoT-løsning, der overvåger vandhaner i offentlige bygninger. Sensorer på vandhanerne kan via Telias IoT-platform fortælle, hvor ofte vandhanerne bruges, og hvor meget vand, der kommer ud af dem. Det har ført til optimering af vand- og energiforbrug samt bedre vedligeholdelse af bygningerne.

Case: Managed Firewall

Vi har gjort avanceret cybersikkerhed nemt for jeres virksomhed

En Cloud-baseret løsning, der gør avanceret cybersikkerhed nemt for jeres virksomhed og beskytter jer mod cyber-angreb 24/7.

Mere om Telia Danmark

Om Telia

Vores kultur og værdier

Vores omkring 800 medarbejdere står sammen som One Team om at nå vores vision som virksomhed.

Om Telia

Telia Danmark

Telia er ikke bare et teleselskab. Vi er en verden af digitale oplevelser. Vi er kommunikationen til dine venner, familie, kolleger og kunder.

Ledige stillinger

Karriere hos os

Vi er en dynamisk og inspirerende arbejdsplads med utallige muligheder for dig, der interesserer dig for fremtidens digitale samfund.