Ofte stillede spørgsmål om dækningskort

Hvad er et dækningskort?

Et dækningskort er et teoretisk beregnet kort, der viser, hvilken dækning man kan forvente af de forskellige netværks-teknologier (2G, 3G, 4G og 4G+) samt de forventede datahastigheder i et bestemt område eller på en bestemt adresse. Bemærk at der er forskel på forventet dækning udenfor og indenfor.

Hvordan ser jeg dækningen for tale og SMS?

Når du i dag taler i mobiltelefon eller sender SMS, sendes det i dag via 2G- eller 3G netværket. Ønsker du at se Telias dækning for tale og SMS, skal du i dækningskortet herover derfor blot vælge at se dækningen for 2G og 3G.

Hvordan ser jeg dækningen for mobilt bredbånd?

Under "Dækning" vælger du '3G' og '4G', som er de teknologier, vi anvender til data. 4G (herunder 4G+) er den nyeste og hurtigste teknologi, og giver den bedste oplevelse ved streaming af film på f.eks. HBO Nordic.

Hvilken hastighed kan jeg forvente med mobilt bredbånd fra Telia?

Ønsker du at se hvilke datahastigheder, du kan forvente på mobilt bredbånd fra Telia i dit område, vælger du "Datahastighed" og vælger via "Tegnforklaring" de hastigheder (f.eks. blåt for 20-30 MBit), du ønsker at se dækningen for.

Hvorfor er der forskel på netværksdækningen og datahastigheder indendørs og udendørs?

En lang række faktorer har betydning for netværksdækningen. Er man i et tæt bebygget område og er man indendørs, vil bygningen man befinder sig i samt omkringliggende bygninger kunne reducere signalet. Især nyere bygninger af beton og stål kan reducere signalet betragteligt. Går man udenfor, vil man oftest opleve et bedre signal. 

Hvad påvirker dækningen?

Der er flere faktorer, der påvirker dækningen:

Natur - tætbevoksede træer, en skov og store bakker kan dæmpe signalet fra sendemasten. Åbne flade områder har sendemasterne lettere ved at sende til.

Bebyggelse - især moderne byggerier af beton og stål - kan reducere signalet fra sendemasterne. Tætheden af bebyggelsen og bygningsmaterialerne har indflydelse på signalet.

Afstanden til sendemaster har betydning for styrken af det signal, man modtager på sin mobil eller sine mobile bredbåndsrouter. Er der stor afstand til nærmeste sendemast, kan det reducere hastigheden.

Antallet af brugere på den samme sendemast, påvirker også hastigheden. Er der flere brugere på samme sendemaste, er der flere brugere om at dele mastens kapacitet. Derfor er der oftest også flere sendemaster pr. kvadratkilometer i tætbefolkede områder end i områder, der er tyndtbefolket.

Er der andre ting, der kan påvirke dækningen og hastigheden?

I den mobil, tablet, modem eller router som skal modtage signalet fra vores sendemaster er der en antenne, som modtager signalet. Kvaliteten af antennen i enheden der skal modtage signalet, kan derfor også have stor betydning for den oplevede dækning og hastighed.

Ligger en mobiltelefon i en taske, eller er mobiltelefonen udstyret med et cover, kan det være med til at reducere det signal, som enheden modtager.

En mobil bredbåndsrouter placeret i f.eks. en kælder eller i et lukket skab, vil derfor også ofte have dårligere forbindelse, end hvis den var placeret i et åbent rum.