Telia kultur og værdier

Vores kultur

Vi deler en begejstring for digitaliseringens potentiale og tager hver dag ansvar for os selv, hinanden og vores kunder. Vi samler os omkring tre værdier, der altid gør os i stand til at træffe de rigtige beslutninger – og giver os modet til at udfordre status quo og gøre tanke til handling.

Dare, Care & Simplify

Telias tre værdier Dare, Care & Simplify er det kompas, der hver dag leder os i, hvordan vi opfører os over for vores kunder, samarbejdspartnere, investorer og hinanden. Helt konkret betyder det:

DARE

Vi skal have mod til ...

  • at gå forrest for at hjælpe vores kunder og udfordre os selv
  • skabe innovative løsninger ved at dele viden og teste nye muligheder
  • at udtrykke vores holdninger og bekymringer

CARE

Vi skal tage os godt af ...

  • vores kunder ved at tilbyde stærke og enkle løsninger, der er tilpasset deres behov
  • hinanden ved at være støttende, respektfulde og ærlige
  • vores samfund ved at handle ansvarligt og i overensstemmelse med vores etiske standarder

SIMPLIFY

Vi skal forenkle ...

  • vores arbejde ved at tage handlingsrettede beslutninger og sikre hurtig service af høj kvalitet
  • vores processer ved hjælp af åben kommunikation, aktivt samarbejde og videndeling
  • forretningen gennem effektive processer og et klart ejerskab

Vi tror på, at en positiv og udviklende virksomhedskultur er det bedste grundlag for at udvikle stærke produkter og levere god service og samtidig skaber glade medarbejdere. Derfor engagerer vi også medarbejderne i mange spændende opgaver, der ikke lige har med vores kerneydelse at gøre. Det gælder fx aktiviteter i forbindelse med vores sponsorater af Telia Parken og Smukfest, hvor vi aktiverer mange dele af virksomheden på en sjov og udfordrende vis.

Fun facts om Telia Danmark

Gennemsnitsalder

Gennemsnitsalder

Gennemsnitsalderen i Telia er 35 år. De fleste har fødselsdag i april og færrest i februar.

Ansættelsestid

Ansættelsestid

Telias medarbejdere er i gennemsnit ansat i 5,8 år.

Fødselsdage

Fødselsdage

Der er færrest, der har fødselsdag den 18. i en måned – og flest den 8.